17.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
František Kupka
Roky: 
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871 – 1957)
Název díla: 
Náčrt ke koupeli
Název díla - EN: 
Sketch for the Bath
Vytvořeno: 
1905
Created: 
1905
Vyvolávací/Prodejní cena: 
70.000 Kč
Odhadní cena: 
80.000 - 120.000 Kč
Starting/Selling price: 
2 690 EUR
Estimate: 
3 080–4 620 EUR
Vydraženo: 
290.000 Kč
tužka na papíře 
19 x 15 cm
 
Provenience:
- zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 1911 / NG K 5033
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
- významná soukromá sbírka
 
Publikováno: 
- Ludmila Vachtová, František Kupka, Odeon, Praha 1968, reprodukováno na str. 37 a 38
- Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 408, č. 252
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše. 
pencil on paper
Dimensions: 19 x 15 cm 
 
Provenance:
- purchased by Jindrich Waldes directly from Frantisek Kupka
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. W 1911 / NG K 5033
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Publicated.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity by Vladimir Lekes attached.