103

Auction: 
28.04.2019
Author: 
Milan Dobeš
Roky: 
(1929 Přerov)
Year: 
(1929)
Název díla: 
Bez názvu
Artwork: 
Untitled
Created: 
1961–2014
Created: 
1961–2014
Vyvolávací/Prodejní cena: 
190.000 Kč
Odhadní cena: 
220.000 – 260.000 Kč
Starting/Selling price: 
7.450 EUR
Estimate: 
8.630 – 10.200 EUR
Sold: 
190.000 Kč / 7 450 EUR
serigrafie na aluminiu, č. 1/5 
76 x 120 cm
signováno, popsáno a datováno vzadu
Provenience: sbírka Milana Dobeše
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
 
serigraphy on aluminum, No. 1/5
Dimensions: 76 x 120 cm
verso signed, dated and inscribed
Provenance: collection of Milan Dobeš 
 
Confirmation of authenticity attached.