34.

Auction: 
4.10.2020
Author: 
Antonín Chittussi
Roky: 
(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha)
Year: 
(1847 – 1891)
Název díla: 
Pobřeží s rybářskou vesnicí (motiv z Francie)
Artwork: 
Coast with Fishing Village (Theme from France)
Created: 
počátek 80. let 19. století
Created: 
the beginning of the 1880s
Vyvolávací/Prodejní cena: 
180.000 Kč
Odhadní cena: 
250.000 – 350.000 Kč
olej, plátno, lepenka
17,5 x 35,5 cm
signováno vpravo dole: Chittussi
vzadu potvrzení autenticity Maxem Švabinským: „Pravý Chittussi P. 7/12 33, M. Švabinský“
 
Provenience: sbírka významného českého chirurga
 
Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce díla autora PhDr. Romana Prahla, CSc.
Dále posouzeno a konzultováno rodinou autora, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
 
 
oil, canvas, cardboard
Signed lower left "Chittussi"
Verso confirmation of authenticity by Max Svabinsky attached.
Provenance: collection of a prominent Czech surgeon
 
Consulted with author´s family, Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky.
Expertise by Professor Roman Prahl attached.
Confirmation of authenticity attached.