Výstava Pavel Trucla: V krajině

Dne 29. listopadu 2018 zahájí Adolf Loos Apartment and Gallery ve své galerii v Mánesu prodejní výstavu s názvem Pavel Trucla: V krajině.  Uherskohradišťský rodák Pavel Trucla náleží k autorům, kteří na českou výtvarnou scénu nastoupili v polovině 90. let. Obdobně jako řada jeho vrstevníků se však také on už od počátku hlásí k tradičním výtvarným mediím. Jedna z důležitých příčin, jež však má na oživení tradičních výrazových prostředků v umění svůj podíl, nepochybně spočívá v sílící touze člověka po obnově vlastní identity v chaotickém labyrintu světa virtuálních hodnot a prázdných gest globalizované reality. Pro Pavla Truclu – absolventa ateliéru profesora Pavla Nešlehy na VŠUP v Praze, je rozhodující motivací jeho intuitivní příklon k hodnotám žitého prostředí, či k jistotám přírodní, věcné a lidské reality.    Znám krajinu, kde se zastavil čas. Pás zahrad zvedající se v kopci nad slováckou vesnicí Březolupy nese název Kozina. Toto místo si už v minulosti oblíbili malíři – krajináři. V roce 1902 jej objevil Alois Kalvoda se svou krajinářskou školou a v 50. letech i Vladimír Hroch. Přilnul k němu také březolupský malíř Jan Hubáček během celého svého tvůrčího období v 60. a 70. letech 20. století. Jako malý chlapec jsem Jana Hubáčka doprovázel a maloval krajinu společně s ním. Fascinovala mě lehkost, s jakou dokázal přenést krajinu přímo do obrazu, zachytil jejího ducha. Od té doby stromy v zahradách dozrály. Kozina – krajina, kam se mohu přijít ztratit, objevit její temná zákoutí a zapomenout, kudy jsem do ní vešel. Cestou nalézám starý strom, jako se v moři ukrývá starý vrak obalený vrstvou rzi, zátiší s letitými stromy, o které se dnes nikdo nestará, neopakovatelné tvary letitých kmenů. Kdysi ovocné stromy se proměňují v sochy. Je to ten typ krajiny, kterou zdánlivě nikdo nepotřebuje, a tím se sama stává uměleckým dílem. Maluji stromy jako portréty. V minulosti užitkový sad se stal dnes čistou krajinou. Tak čistou, že se v ní hojně daří lišejníkům, známým indikátorům čistoty ovzduší. Lišejníky jsou považovány za nejpomaleji rostoucí organismy, které se dožívají věku až 4000 let. Bylo jim předpovídáno vyhynutí do roku 2000, a to se nestalo. I když by se zdálo, že malování v krajině je přežitým anachronismem, není tomu tak. Vyhynutí nehrozí ani lišejníkům, ani malířům v krajině.(Pavel Trucla) kurátor: Vladimír Lekeš Prodejní výstava bude přístupná ve výstavní síni Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu od 29.11. 2018 do 25.1. 2019, Po - Pá 10:00 - 18:00.  Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery v MánesuMasarykovo nábřeží 250/1110 00 Praha 1loos@aloos.cz