Videa

Komentovaná prohlídka - Dr. Irena Žantovská Murray HonFRIBA

Dubnová aukce přináší pestrý výběr kvalitních českých i zahraničních děl. Komentář k vybraným malbám připravila paní Dr. Irena Žantovská Murray HonFRIBA.

Komentovaná prohlídka - PhDr. Karel Srp

V nadcházející dubnové aukci představujeme špičkové obrazy malířky Toyen a Jana Preislera.  Komentář k těmto malbám připravil PhDr. Karel Srp. 

 

 

Toyen - Cirkus, 1925, olej na plátně

Nejvýznamnější položku aukce představuje vrcholný obraz Toyen s názvem Cirkus. Tento špičkový olej namalovala Toyen v roce 1925 a pochází tak z autorčina vzácného, sběratelsky velmi ceněného pařížského období. O důležitosti plátna svědčí i fakt, že byl zařazen na obálku knižní novinky Karla SrpaMagický věk, pojednávající o počátcích Toyen a Štyrského ve Francii. Meziválečná tvorba patří k autorčině sběratelsky vůbec nejžádanějšímu období, jedná se tak o jedinečnou a neopakovatelnou aukční příležitost.  

 

Jan Preisler - Tři dívky v lese, 1906, olej na plátně

Následující aukce nabídne nový objev stěžejního obrazu Jana Preislera, finální verzi Tří dívek v lese z roku 1906, který se dlouhá léta skrýval v soukromé pražské sbírce. Olejomalba s vynikající proveniencí pochází z důležité sbírky sběratele a mecenáše umění Bohuslava Duška, zároveň reprezentuje vrchol evropského symbolismu. Obraz malíře této kvality a významu se nikdy dosud nedražil.

Alfons Mucha - Pohled do budoucnosti, 1938, olej na plátně

Obraz bude zařazen panem Johnem Muchou do připravovaného Catalogue raisonné (Soupisu díla) Alfonse Muchy.

Alfons Mucha, světově proslulý český umělec, získal mezinárodní slávu ve Francii na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Celoživotní dílo Alfonse Muchy se tak těší mimořádné pozornosti a věhlasu. Vynikal všestrannou tvorbou a v Paříži v 90. letech 19. století působil především jako vyhledávaný ilustrátor, secesní dekoratér nebo tvůrce plakátů. Mucha měl široký záběr i v oblasti drobného užitého umění, byl bravurním kreslířem a navrhoval pohlednice, různé drobné tisky, bankovky a známky. Jeho životním dílem je série velkoformátových pláten Slovanská epopej, na které pracoval téměř osmnáct let."