O nás

Vladimír Lekeš

Vladimír Lekeš

Ředitel, kurátor

Jako první v České republice začal obchodovat s obrazy Františka Kupky a jeho společnost Adolf Loos Apartment and Gallery také stojí za rekordními prodeji Kupkových obrazů a mnoha dalších českých malířů. Vladimír Lekeš například daroval sedací soupravu architekta Josefa Hoffmana Moravské galerii v Brně nebo bustu Františka Kupky pro pomníky malíře v Opočnu a v Paříži. Nejnovějším úspěchem Vladimíra Lekeše je vypracování (hlavní autor) podrobného Catalogue Raisonné – prvního uceleného soupisu olejomaleb Františka Kupky, který vznikl za spolupráce Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere ve Vídni, držitele autorských práv F. Kupky státní francouzské společnosti Adagp Paris a Koenig books London. Na tuto událost také navázala výstava obrazů F. Kupky z domácích a zahraničních soukromých sbírek v pražském Mánesu. Vladimír Lekeš je jako jediný český znalec zapsán v prestižním Guide international des experts et spécialistes vydávaném ve Francii.

Jako kurátor uspořádal několik výstav, zejména ve výstavní síni Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu (Štyrský a Toyen – to nejlepší z českého surrealismu – sbírka Bernarda a Geraldiny Galateau, František Kupka – výstava k 70. výročí první retrospektivní výstavy v roce 1946 v Mánesu, Georges Kars - Jediné, na čem záleží, je člověk, Josef Mžyk - Cizinka, Formy hypperealismu: Sadovská a Ožibko, Vladimír Franz Pravý břeh, Jacques Papi - Korsická abstrakce, Henry Bond London Eye, Albín a Daniel Brunovský - Realita snů či Výstava Josef Šíma – Jan Zrzavý: Obrazy ze slavných sbírek) nebo v Loosově apartmánu (výstava Hynek Martinec, výstava Jaroslav Veris). Podílel se také na několika výstavách českého umění v rakouské Národní galerii Belvedere Vídeň či Ost-Deutsche galerie v Regensburgu (Mucha, Kupka, Klimt, Schiele, Kokoschka atd). Obdržel mezinárodní cenu Trebbia za rok 2017 za podporu kultury a umění.

Alena Havlíková

Alena Havlíková

Odborný konzultant

Historička umění a architektury, kurátorka.

Získala magisterský titul v oboru dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se především na českou meziválečnou architekturu, moderní a současné umění. V bakalářské práci se zabývala architektem Lubomírem Šlapetou a jeho vilou v Hlučíně. Tématem její magisterské práce byla tvorba architekta Jacquesa Groaga v Olomouci. Pracovala v soukromé prodejní galerii a i nadále se věnuje akademické práci. V rámci doktorského studia se odborně zabývá soukromou školou Adolfa Loose ve Vídni a jeho žáky.

Aneta Kopecká

Aneta Kopecká

Odborný konzultant

Historička umění a architektury.

Vystudovala obor Dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se především uměním 20. století a architekturou. Během studia získala pracovní stáž v muzeum architektury Architekturzentrum ve Vídni. Absolvovala roční studijní pobyt na prestižní římské univerzitě Sapienza Universtity di Roma. V minulosti pracovala pro vídeňskou aukční síň Dorotheum.

Zdena Růžičková

Zdena Růžičková

Produkce

Absolvovala magisterský obor Hospodářská a kulturní studia na PEF ČZU v Praze. Ve své diplomové práci se věnovala kvalitativní statistické analýze dat. Pracovala mimo jiné v Českých centrech, v příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí zřízené pro celkovou kulturní propagaci České republiky v zahraničí.

Spolupracující experti

Irena Žantovská

Dr. Irena Žantovská Murray HonFRIBA

Historička umění a architektury, kurátorka a konzultantka

Studovala v Praze, Pařízi a Montrealu. Pracovala jako ředitelka výtvarných a architektonických sbírek na univerzitě McGill v Montrealu a ředitelka sbírky a knihovny Sira Banistera Fletchera v Royal Institute of British Architects v Londýně. Zabývá se otázkami světového umění a architektury 20. a 21. století.

Jaromír Zemina

Prof. PhDr. Jaromír Zemina

Přední český historik a teoretik umění, pedagog

V letech 1961–1992 pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. Největší znalec české moderní malby 20. století.

Jiří Machalický

PhDr. Jiří Machalický

Přední český teoretik a historik umění

Od roku 1977 pracoval v Národní galerii. Mezi léty 1994 a 1997 byl nejdříve pověřeným ředitelem, pak ředitelem Grafické sbírky Národní galerie. Od roku 2001 do 2012 byl kurátorem pražského Musea Kampa. Externě přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Má za sebou četné publikace o moderním umění, uspořádal přes 120 výstav doma i v zahraničí.