VÝBĚROVÁ AUKCE 19. března 2023 v Expo 58 ART

VÝBĚROVÁ AUKCE 19. března 2023 od 16:00 ve výstavní síni Expo 58 ART
(Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7)

Předaukční výstava v Expo 58:
18. února - 18. března 2023 (Po - Ne 10:00 - 18:00)
19. března 2023 (10:00 - 15:30)
otevřeno denně včetně sobot, nedělí a svátků

V roce 2023 přicházíme s novinkou ve formě tzv. výběrové aukce moderního a současného umění, kde bude nabídnuto jen velmi omezené množství položek té nejvyšší kvality. Aukce představí zásadní díla českých a zahraničních umělců s vyvolávací cenou již od 100 000 Kč, která budou ozdobou každé umělecké sbírky a která mají dle našeho názoru i z hlediska zhodnocení investice velký potenciál.

Dražitelé z domova a zahraničí se mohou těšit na jeden z vůbec nejdůležitějších obrazů Oskara Kokoschky s názvem Frau mit dem Sklaven (Žena a otrok), který bude nepochybně ozdobou každého státního nebo soukromého muzea či sbírky. Kvalitou srovnatelné dílo se na území České republiky v celé její historii ještě nikdy nedražilo. Dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 200.000.000 Kč. Malíř Oskar Kokoscha používal při malbě tohoto pastózního díla i svoje prsty. Tento jedinečný obraz z roku 1920, který představuje bývalou přítelkyni Oskara Kokoschky - Almu Mahler jako otrokářku a Kokoschku jako otroka, je Kokoschkovým uměleckým „zúčtováním“ se svojí múzou a milenkou Almou Mahler. Rakouský umělec Oskar Kokoschka udržoval v letech 1912–1914 poměr s Almou Mahler, vdovou po skladateli Gustavu Mahlerovi. Tato záležitost hluboce ovlivnila jeho život a tvorbu.

Další jedinečné dílo představuje Kompozice č. 3 vycházející z rovnostranného trojúhelníku od Jeana Alberta Gorina. Jedná se rovněž o první aukční prodej obrazu a nutno zmínit, že neoplastické obrazy tohoto umělce z let 1926-1927 se na trhu s uměním vůbec neobjevují, protože autor většinu svých děl zničil v roce 1937, a jsou tak zcela vzácné a unikátní. Piet Mondrian o Jeanu Gorinovi řekl, že byl „jediným francouzským neoplastikem“. Jean Gorin byl francouzský neoplastický malíř a konstruktivní sochař. Byl žákem Pieta Mondriana a zůstal věrný koncepci rigidního geometrismu a používání základních barev, avšak posunul hranice neoplasticismu zavedením kruhů a diagonál. Proslul také svými trojrozměrnými reliéfy.

Atraktivním dílem bude nesporně také magický olej, Le ciel de pierre (Kamenné nebe) od Josefa Šímy. Obraz pochází ze soukromé pařížské sbírky. Šíma jej namaloval ve svém závěrečném tvůrčím období v 60. letech 20. století.

Aukce představí i dvě proslulé olejomalby od Bohumila Kubišty. Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka) z roku 1910 je slavným portrétem ze zlomového období autora, kdy nastoupil svoji „cestu ke kubismu“. Kubišta obraz namaloval během svého druhého pobytu v Paříži. Představuje historika umění a blízkého Kubištova přítele, profesora Antonína Matějčka (1889-1950), při čtení. Portrétní dílo této kvality a významu se na území České republiky dosud ještě nikdy nedražilo. Dílem druhým je Krajina s vřesovištěm z roku 1907, které pochází z významné soukromé sbírky a jedná se o jeden z prvních obrazů českého fauvismu vůbec.

V aukci se objeví rovněž dvě vysoce atraktivní díla, olej a kresba, od Alfonse Muchy oslavující krásu slovanské ženy.

Židovský malíř Georges Kars je zastoupen v aukci dvěma ranými oleji z roku 1910, které malíř namaloval na Mallorce a v jižní Francii.

Přední česká malířka Toyen, na jejíž prodeje se vedle obrazů Františka Kupky aukční síň Adolf Loos Apartment nad Gallery specializuje a drží její světový aukční rekord za prodané dílo, bude v aukci zastoupena olejem Továrna z let 1920-1922. Obraz je z hlediska rané práce Toyen mimořádně důležitý. Jedná se o jedno z prvních děl, které zachycuje jednu ze smíchovských továren a to pohledem z Vltavské ulice, kde se narodila a kde v nynější ulici Kováků její rodiče koupili v roce 1908 dům.

Od významného českého kubistického malíře Emila Filly se do aukce podařilo získat hned několik děl. Jedním z nich je vrcholné dílo autora mimořádných galerijních kvalit a významu a to i pro historii českého moderního umění Zátiší se sokolem a podnosem. Tento olej reprezentoval nejen malíře, ale i celou českou moderní malbu na řadě výstav v tuzemsku i v zahraničí.

V neposlední řadě se bude dražit i olej Milenci u rybníka od Karla Černého. Motiv milenců se prolíná celou jeho tvorbou a toto dílo z roku 1951 patří k nejzávažnějším dílům autora z tohoto období.

Maria Bartuszová, patřící k nejoceňovanějším umělkyním 20. století, bude na aukci zastoupena svým jedinečným sádrovým odlitkem z let 1986–1987. Tvorba Bartuszové se řadí k nejoriginálnějším přínosům do dějin česko-slovenského, slovenského i evropského sochařství. V současné době probíhá její velice úspěšná výstava v Tate Modern v Londýně.

V nabídce aukce se objeví i dvě významná díla proslulých českých sklářů. Dvojice Stanislav Libenský - Jaroslava Brychtová bude reprezentována velkým skleněným objektem Pták z roku 1994 a Václav Cigler svojí Konkávní polokoulí z čirého optického skla.

Pozornost sběratelů a investorů nepochybně přitáhnou i další exkluzivní díla, například od Václava Radimského, Václava Špály, Františka Kupky, Františka Tichého, Jiřího Johna, Kamila Lhotáka, Zdeňka Sýkory, Káji Saudka či současných umělců: Michaela Rittsteina, Jiřího George Dokoupila, Jiřího Sopka, Jana Gemrota, Zdeňka Trse, Jana Mikulky a mnoha dalších předních českých umělců.

Všechna tato špičková umělecká díla, která se objeví ve výběrové aukci, byla pečlivě vybírána, konzultována a prověřována jednotlivými znalci na daného autora. Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery jako jediná v ČR poskytuje vydražitelům doživotní záruku pravosti.

Aukční katalog naleznete: zde

Oskar Kokoschka