Prof. PhDr. Jaromír Zemina

Prof. PhDr. Jaromír Zemina
Přední český historik a teoretik umění, pedagog

V letech 1961–1992 pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. Největší znalec české moderní malby 20. století.