FORMY HYPERREALISMU: Dorota Sadovská a Michal Ožibko

Tisková zpráva  FORMY HYPERREALISMU: Dorota Sadovská a Michal Ožibko 31. března - 26.června 2017 kurátor výstavy: Vladimír Lekeš  Dorota Sadovská je fenomenální slovenská umělkyně, která svojí odvážnou tvorbou přiměla umělecký svět, aby si ji všiml a začal ji brát vážně. Z její rozsáhlé tvorby, zastoupené v mnoha soukromých i galerijních sbírkách je možné na výstavě vidět malby ze série Homograph, Portréty, Svatí, Mouchy …Umělkyně se zabývá myšlenkami naší existence vyjádřené v podobě lidského těla a reáliemi, které ho obklopují.  Michal Ožibko žák prof. Zdeňka Berana, laureát ceny BP PORTRAIT AWARD 2010 - BP VISITORS' CHOICE za dílo iDeath, se zabývá závěsnými obrazy v oblastech fotorealistické, hyperrealistické, ale i ryze abstraktní malby. Jeho kompozice malované klasickou metodou odkazují k tradičnímu pojetí témat, do něhož vnáší osobité prvky. Charakter jeho děl je silně iluzivní díky technice malby, která počítá s nanášením mnoha tenkých vrstev lazurních nátěrů, a díky níž jeho obrazy mají tak typický účinek na diváka. V případě abstraktních prací jsou jeho malířský rukopis i barevnost veskrze expresivní.    
Dorota Sadovská
Dorota Sadovská
Dorota Sadovská
Michal Ožibko
Michal Ožibko
Michal Ožibko