Zdena Růžičková

Zdena Růžičková
Produkce

Absolvovala magisterský obor Hospodářská a kulturní studia na PEF ČZU v Praze. Ve své diplomové práci se věnovala kvalitativní statistické analýze dat. Pracovala mimo jiné v Českých centrech, v příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí zřízené pro celkovou kulturní propagaci České republiky v zahraničí.

Spolupracující experti: