Soupisy a monografie

MILAN DOBEŠ (Katalog k výstavě v galerii Expo 58 ART)

 

Katalog k výstavě: MILAN DOBEŠ v EXPO 58 ART (16.8.-17.9.2023)

vydal: Adolf Loos Apartment and Gallery, 2023
text: Vladimír Lekeš, Jan Světlík (Nadace Milan Dobeš museum)
fotografie: Lukáš Jasanský, Jiří Zerzoň, soukromý archiv Milana Dobeše
design: Lenka Jasanská
redakce: Zdena Růžičková
cena: 350 Kč (+ poštovné)

Přijímáme objednávky na tel. čísle +420 728 882 236 nebo na E-mail: ruzickova@aloos.cz

BuyKoupit
Jan Gemrot: Observace

Jan Gemrot: Observace

Galerie ku příležitosti výstavy vydává novou knihu: Jan Gemrot – Observace, jejímž autorem je uznávaný znalec umění, historik a publicista PhDr. Karel Srp. Obrazově bohatá publikace sleduje jednotlivé cykly malíře od počátku jeho tvorby a dokumentuje jeho tvůrčí dráhu až do současnosti. Dvojjazyčný text (česky, anglicky).

 

Adolf Loos Apartment and Gallery vydává knižní novinku - Jan Gemrot: Observace
Autor: Karel Srp
Vydavatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
Grafická úprava: Patrik Svoboda
Překlad: Radim Langer
Redakce textů: Eva Hrubá
Fotografie: Ota Palán
Vydání: červen 2022
Počet stran: 193
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Prodejní cena: 1490 Kč vč. DPH + poštovné

Přijímáme objednávky na tel. čísle +420 728 882 236 nebo na E-mail: ruzickova@aloos.cz

BuyKoupit
Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii

Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii

Tato publikace provádí životy několika znamenitých malířů židovského původu, kteří měli zásadní vliv na utváření moderního malířství v Bohemii a téměř v celé Evropě. Působili v uměleckých avantgardách, aktivně podporovali židovskou kulturu a pozvedli domácí uměleckou scénu na evropskou úroveň. Jedná se o mimořádně kvalitní autory, jmenovitě – Emil Orlik, Alfréd Justitz, Eugen von Kahler, Georges Kars, Bedřich Feigl, Maxim Kopf a Ludwig Blum. V úvodu je třeba uvést, že malíř Maxim Kopf nebyl židovského původu. Z přirozeného charakteru uměleckého prostředí předválečné doby vyplývá, že měl úzké vazby s židovskými umělci a intelektuály, proto je mu v publikaci věnováno čestné místo. Kniha obsahuje mimo jiné také text Daniela Merona, bývalého velvyslance Státu Izrael v České republice a Anny Azari současné velvyslankyně Státu Izrael v České republice.

 

Adolf Loos Apartment and Gallery vydává knižní novinku - Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii
Autor: Vladimír Lekeš / Aneta Kopecká / Zdena Růžičková
Vydavatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
Grafická úprava: Lenka Jasanská
Vydání: říjen 2021
Počet stran: 79
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Prodejní cena: 65 Kč vč.DPH + poštovné

Přijímáme objednávky na tel. čísle +420 728 882 236 nebo na E-mail: ruzickova@aloos.cz

BuyKoupit
František Kupka: Soupis olejomaleb, Vladimír Lekeš, Soupis olejomaleb

František Kupka: Soupis olejomaleb

Společnost Adolf Loos Apartment and Gallery vydala v květnu 2016 ve spolupráci s rakouskou Národní galerií Belvedere, Národní galerií v Praze, držitelem autorských práv Františka Kupky francouzskou státní společností Adagp Paříž Soupis olejomaleb Františka Kupky. Objemná kniha, která představuje 340 malířových obrazů, je vyvrcholením dlouholetého badatelského zájmu galeristy Vladimíra Lekeše jako hlavního autora.

Tento jediný ucelený catalogue raisonné pomohl studentům, kunsthistorikům, galeristům, badatelům, obchodníkům s uměním i novinářům v jejich práci. Pomohl také laické veřejnosti, a zejména sběratelům, orientovat se v díle Františka Kupky a zásadním způsobem ochránit Kupkovo dílo před falzifikátory a tzv. „experty“.

František Kupka: Soupis olejomaleb
Autoři
: Vladimír Lekeš, Agnès Husslein-Arco, Ludmila Lekeš, Eliška Zlatohlávková
Vydavatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
Grafická úprava: Lenka Jasanská
Vydání: květen 2016
Počet stran: 576
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Knihu si můžete objednat na webu www.frankkupka.com.

Prodejní cena:
5000 Kč vč. DPH + poštovné

BuyKoupit
Adolf Loos, Apartment for Richard Hirsch, Publication

Adolf Loos - Apartment for Richard Hirsch

Důkladná analýza a průvodce apartmánem sepsaná světově uznávaným znalcem Loosova díla profesorem Burkhardtem Rukschciem. Obsahuje komentáře manželky Richarda Hirsche Marieluis, příbuzné rodiny Hirsch Janet Beck-Wilson, ředitelky rakouské Národní galerie Belvedere Agnes Husslein, kurátorky Villy Müller Marie Szadkowské, a majitele Marlborough Fine Art Gallery Gilberta Lloyda. Trojjazyčný text (česky, anglicky a německy).

Prodejní cena:
500 Kč vč. DPH + poštovné

BuyKoupit
Milan Dobeš: Grafika / Graphic Work 1962-2017

Milan Dobeš: Grafika / Graphic Work 1962-2017

Génius geometrické abstrakce a kinetického umění, multimediální umělec a průzkumník nových prostorových iluzí. Tak by se dala charakterizovat umělecká osobnost výtvarníka Milana Dobeše, který za svou nadčasovou tvorbu získal např. Zlatou medaili na Trienále grafiky v Norsku v roce 1999.

Publikace v soustředěném grafickém provedení Kristiny Ambrozové shrnuje dílo tohoto průkopníka evropského op-artu, zároveň je komplexním záznamem úspěšné výstavy Milan Dobeš 90, která probíhala v ostravském Milan Dobeš Museum v roce 2019. 

Autor: Vladimir 518
Nakladatel: Biggboss
Počet stran: 300
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Prodejní cena: 350 Kč vč. DPH + poštovné

Přijímáme objednávky na tel. čísle +420 728 882 236 nebo na E-mail: ruzickova@aloos.cz

BuyKoupit