Vladimír Franz: Pravý břeh

Tisková zpráva
20. 9. 2015

VLADIMÍR FRANZ PRAVÝ BŘEH od 24. září 2015

kurátoři: Vladimír Franz, Vladimír Lekeš


Adolf Loos Apartment and Gallery Mánes (malá výstavní síň) Masarykovo nábřeží 250/1 110 00 Praha 1
Adolf Loos Apartment and Gallery připravila od 24. září 2015 ve svých výstavních prostorách malé síně Mánesa prodejní výstavu akvarelů a obrazů Vladimíra Franze nazvanou Pravý břeh.
Výstava je v pražském Mánesu otevřena denně od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin.

Malíř, hudební skladatel, vysokoškolský pedagog a publicista Vladimír Franz se narodil v roce 1959 v Praze. Přestože v roce 1982 absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, studoval soukromě mimo jiné i malbu, a to u malíře Karla Součka i Franzova blízkého přítele Andreje Bělocvětova. Jeho výtvarná tvorba se často věnuje esenciálním tématům vztahujícím se k lidskému působení na Zemi, jako je ambivalentnost vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v kontextu přírodní energie nebo směšnost a pokrytectví, které se skrývají v základních modelech dnešního sociálního chování. V posledních dvou letech se do obrazů Vladimíra Franze vrátila poetičnost a přírodní motivy, které jsou dobře známy z jeho děl z období před rokem 2004 reflektujících šumavskou přírodu v okolí umělcova letního ateliéru. Výstava Pravý břeh tak přináší soubor akvarelů představujících právě tyto znovuobjevené expresivní i lyrické květinové motivy, doplněný o několik pláten z aktuální tvorby Vladimíra Franze.