Český aukční trh v roce 2023 : Březnová výběrová aukce Adolf Loos Apartment nad Gallery byla nejúspěšnější aukcí v dějinách České republiky

Březnová výběrová aukce Adolf Loos Apartment and Gallery byla nejúspěšnější aukcí v dějinách České republiky. Z nabízených 52 položek bylo prodáno 50 položek za rekordní sumu 149 000 000 Kč při průměrné ceně prodané položky 2 980 000 Kč, což je nejobjektivnější ukazatel úspěšnosti aukční síně. 

V aukci bylo nabídnuto jen omezené množství aukčních položek vysoké kvality a investičního potenciálu. Všechna díla, která byla v aukci nabídnuta, byla pečlivě vybírána a konzultována s jednotlivými znalci umění a byla na ně poskytnuta doživotní záruka pravosti. Aukce se konala ve výstavní síni Expo 58 ART v Letenských sadech 19. března 2023.

Nového světového aukčního rekordu dosáhl raritní neoplasticistní obraz, z ruky žáka světově proslulého malíře Pieta Mondriana, nazvaný Kompozice č. 3 vycházející z rovnostranného trojúhelníku (1926) od Jeana Alberta Gorina. Výsledná cena díla dosáhla fantastické částky 19 662 500 Kč a sklidila v aukční síni nebývalý potlesk.

Nejdražším portrétním dílem českého autora prodaným na aukci se stalo unikátní dílo ze zlomového období Bohumila Kubišty. Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka) z roku 1910, kdy nastoupil na svou cestu ke kubismu, se vydražila za úctyhodných 18 150 000 Kč a stalo se tak nejdražším portrétním obrazem všech dob prodaným na aukci v České republice.

Dílo mimořádných kvalit a uměleckého významu od Emila Filly nesoucí název Zátiší se sokolem a podnosem (1930) ze slavné sbírky prof. Borovičky se vydražilo za vysokou částku 18 452 500 Kč.

Z vrcholného tvůrčího období Josefa Šímy, který patřil k významným osobnostem evropského moderního malířství, se vydražil vysoce kvalitní olej Le ciel de pierre (Kamenné nebe) z roku 1963 za částku 13 007 500 Kč.

Nového aukčního rekordu dosáhl překrásný, modře laděný obraz od Karla Černého, jednoho z nejtalentovanějších malířů své generace, se svým dílem Milenci u rybníka (1951), jehož částka vyšplhala na 7 865 000 Kč .

Nového autorského aukčního rekordu v České republice se dočkalo také dílo od Georgese (Jiřího) Karse, Zahrada na Mallorce (1910), které se vydražilo za 3 690 500 Kč.

Na březnové výběrové aukci Adolf Loos Apartment and Gallery se vydražila i další výjimečná díla v milionových hodnotách. Jmenovitě například Alfons Mucha a jeho olej Dívka za 4 416 500 Kč. Dva artisté od Františka Tichého za 3 811 500 Kč. Komorní dílo Emila Filly, Zátiší s pohárem, táckem a ovocem vystoupalo na 3 751 000 Kč. Za stejnou částku se prodala také skleněná plastika od známé autorské dvojice Libenský - Brychtová s názvem Pták. Stejné ceny 3 690 500 Kč dosáhlo také rané dílo od Toyen (Marie Čermínové). František Kupka a jeho kvaš na papíře Abstraktní kompozice (z cyklu Tvoření v umění výtvarném) byl vydražen za 3 630 000 Kč. Populární autor Josef Lada a jeho dílo Zima (Klouzačka na náhonu) za 2 541 000 Kč. Jan Zrzavý a jeho drobné dílo Lodi v Le Fret za 2 057 000 Kč. Kytky (modré, tmavé) od Václava Špály byly vydraženy za  1 694 000 Kč. Sádrový odlitek Marie Bartuszové dosáhl úctyhodného výsledku 1 633 500 Kč. Vlaho Bukovac a jeho olej Dívka (Portrét dcery malíře) byl vydražen za 1 331 000 Kč. Raná práce Zdeňka Sýkory, Zátiší s citronem se prodala za cenu 1 113 200 Kč. Vladimír Kokolia a jeho velkoformátové dílo Večer vystoupalo o celých 617% na neuvěřitelný 1 040 600 Kč.

Březnová výběrová aukce Adolf Loos Apartment nad Gallery byla nejúspěšnější aukcí v dějinách České republiky
Jean Albert Gorin, Kompozice č. 3 vycházející z rovnostranného trojúhelníku, 1926, vydraženo: 19.3.2023 v aukci Adolf Loos Apartment and Gallery za 19 662 500 Kč
Bohumil Kubišta, Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), 1910, vydraženo: 19.3.2023 v aukci Adolf Loos Apartment and Gallery za 18 150 000 Kč
Emil Filla, Zátiší se sokolem a podnosem, 1930, vydraženo: 19.3.2023 v aukci Adolf Loos Apartment and Gallery za 18 452 500 Kč