Aktuálně v Mánesu

Aukční událost roku v umění – Aukce Adolf Loos Apartment and Gallery, 4. října 2020 od 14 hodin, výstavní síň Mánes

Lídr českých aukcí s uměním, aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery, nabídne ve své říjnové aukci hned několik mistrovských děl z různých českých i zahraničních sbírek. Nejvýznamnější položkou aukce bude vrcholný obraz Toyen s názvem La Dame de pique (Piková dáma). Toto ikonické dílo pochází z autorčina vzácného, sběratelsky velmi ceněného pařížského období. Toyen obraz namalovala krátce po svém příchodu do Paříže v roce 1926. Představitelka světového artificialistického a surrealistického hnutí vytvořila Pikovou dámu pod vlivem pařížské avantgardy a svým významem předznamenal celou její následující malířskou kariéru.
O důležitosti díla svědčí i fakt, že byl zařazen jako jediný na obálku aukčního katalogu „Succession Toyen“ při příležitosti dražby celé pozůstalosti malířky v Paříži (21. června 1982).
 
Obraz Pikové dámy byl poprvé k vidění v Paříži na výstavě autorské dvojice Toyen a Jindřicha Štýrského v roce 1926 v Galerie d ´art contemporain a poté byl mnohokrát vystavován a publikován. Meziválečná tvorba patří k autorčině sběratelsky vůbec nejžádanějšímu období, jedná se tak o jedinečnou a neopakovatelnou aukční příležitost.  Olej Toyen srovnatelné galerijní kvality a významu se na českém a světovém aukčním trhu ještě nikdy dosud nedražil. Vyvolávací cena obrazu odpovídá významu díla a je stanovena na 29.900.000 Kč
 
Další významnou položku aukce představuje mistrovský olej s názvem Děti v trávě z roku 1933. Okouzlující práce pochází od hlavního představitele české moderny Josefa Čapka a je mimořádnou ukázkou lyrického kubismu, který malíř rozvíjel ve svém vrcholném období. Ústředním motivem oslňujícího obrazu je skupina hrajících si dětí, kde Čapek sleduje jejich hru jako ideální formu života. Dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 5.900.000 Kč.
 
Říjnová aukce nabídne dva oleje od mistra šerosvitu a světla Jakuba Schikanedera. Obraz Zimní květ z roku 1887 byl po dlouhá léta veřejnosti nezvěstný. Jedná se o mimořádně půvabné dílo, kde se malíř inspiroval japonským dekorativním uměním. V lyrickém malířském projevu, zde autor zdůraznil význam doznívajícího světla pozdního odpoledne, kde dosáhl podmanivé harmonie barevných tónů zimní nálady. Obraz bude dražen s vyvolávací cenou 2.700.000 Kč. Další autorovo dražené dílo je krásný olej Zahrada z roku 1889 s vyvolávací cenou 1.500.000 Kč.
 
Jan Zrzavý je reprezentován v aukci jedinečným obrazem s názvem Krásná hora z roku 1933, kdy se autor soustavně věnoval tématu české krajiny a poutavě ji reflektoval ve své malbě. Užití jemného pastelového koloritu, jenž narušuje pouze výrazná modrá a zelená barva, dodává celému obrazu vyvážený výraz a harmonickou atmosféru. Toto dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 2.800.000 Kč.
    
Aukční síni se do aukce podařilo získat větší soubor velmi kvalitních obrazů Františka Tichého.  K jeho nejcennějším dílům vůbec řadíme vynikající obraz Arlecchino z roku 1938, kde autor přijmul vlivy ze světoznámé Commedia dell'arte. Dílo zachycuje Tichého zaujetí divadelní atmosférou čerpající z dědictví benátské a francouzské malby 17. a 18 století. Vyvolávací cena obrazu je 980.000 Kč.
 
Mezi významné položky aukce patří několik děl oblíbeného autora Emila Filly. Jedná se například o vzácný olej z roku 1947 s názvem Poprsí ženy před zelenou stěnou a olej s atypickým motivem Krajina se stavením (Třešňovka) z 20. let 20. století. Vyvolávací cena obrazu Poprsí ženy před zelenou stěnou je 1.000.000 Kč a obrazu Krajiny se stavením je 1.200.000 Kč, a pochází ze sbírky předního českého chirurga. Dále se v aukci objeví vystavovaný a publikovaný Fillův obraz z roku 1914 Zátiší s dýmkou, který spadá do autorova nejvýznamnějšího kubistického období. Dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 700.000 Kč. Do aukce ho zařadila rodina Emila Filly.
 
Aukce nabídne hned několik vzácných děl Františka Kupky. Jedná se například o jeho brilantně provedený obraz z roku 1897, který je důležitou přípravnou studii k zásadnímu obrazu Biblioman nacházející se ve sbírkách Pražského hradu. Symbolismus v Kupkově podání představuje jeho magické dílo La Voie du silence I. (Cesta ticha I.) z roku 1898. Jde o jeden z mála výjimečných případů, kdy Kupka své dílo uvedl do souvislosti s tímto uměleckým hnutím. Vyvolávací cena obrazu Biblioman je 400.000 Kč a obrazu La Voie du silence I. (Cesta ticha I.) je 380.000 Kč.   
 
Významnou položku aukce představuje práce uznávaného autora Pravoslava Kotíka s názvem Rekreace z roku 1946. Mnohafigurová, velkoformátová kompozice je vyústěním léta sledovaného motivu, záznamu lidských osudů ve společnosti. Obraz pochází ze sbírky  rodiny autora.  Vyvolávací cena obrazu je 850.000 Kč.
 
Mezi další „highlighty“ aukce patří galerijní dílo Josefa Istlera Obraz z roku 1966, který patří do jeho velmi ceněného období tzv. Informelu. Právě Josef Istler patřil k nejvýznamnějším postavám tohoto výtvarného hnutí. Dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 420.000 Kč.
 
Aukce rovněž nabídne mimořádný konvolut sedmi prací sběratelsky oblíbeného Kamila Lhotáka pocházející z významné soukromé sbírky.
 
Dále nabídneme několik stěžejních prací Olbrama Zoubka, jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů 20. století. Z roku 1978 pochází například Zoubkova dva metry vysoká socha Marie. Půvabná bronzová postava bude dražena s vyvolávací cenou 750.000 Kč. Další Zoubkovy skvosty, které jistě zaujmou sběratele, jsou například i sochy impozantní Kazi z roku 1998, Žíznící z roku 1998 nebo Strážce z roku 2000. Vyvolávací cena sochy Kazi je 800.000 Kč, sochy Žíznící 60.000 Kč a sochy Strážce 130.000 Kč.
 
V aukci se bude rovněž dražit erotický olej Karla GottaMilenci ve sprše“ s vyvolávací cenou 295.000 Kč.
 
Atraktivní položku aukce představuje práce Věry Janouškové a její Plotna, která dovařila s vyvolávací cenou 180.000 Kč. Autorka ve své tvorbě objektů často používala nalezené předměty, například staré kamenické formy, smaltované plechy, potlučené hrnce, cedníky, staré plotny a různé vyhozené a vysloužilé věci denního života, kterým vracela nový dech. V současnosti jsou její díla téměř nedostupná.
 
Pozornost sběratelů a investorů nepochybně přitáhnou i další skvělá díla například Josefa Mánesa, Adolfa Kosárka, Vojtěcha Hynaise, Julia Mařáka, Václava Brožíka, Václava Radimského, Otto Gutfreunda, Othona Coubina, Václava Špály, Joži Uprky, Oscara Domingueze, Joan Miró, Endre Nemese, Oldřicha Blažíčka, Josefa Jíry, Milana Grygara, Oty Janečka, Michaela Rittsteina, Františka Drtikola, Josefa Koudelky, Jiřího Hilmara, Běly Kolářové a mnoha dalších. V aukci se dají některá díla již pořídit od 5.000 kč.
 
Součástí komerční aukce je i charitativní aukce obrazů ve prospěch Nadačního fondu Auttalk Kateřiny Sokolové, Nadačního fondu Filipa Venclíka a Domova sociální péče Hagibor. 
 
Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky.
Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl.
 
 
Termín aukce: 4. října 2020 od 14 hodin
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
 
Místo konání předaukční výstavy: Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu, 3. září – 3. října od 10 do 18 hodin,
4. října od 10 do 13,30 hodin
(otevřeno denně včetně víkendů a svátků)