Položka 57. DÍVKA S ČEPCEM S KVĚTINAMI

Vojtěch Preissig
(1873 Světec – 1944 Dachau)

akvatinta na ručním papíře

16 x 23 cm

signováno a datováno vpravo dole: V.P.900

vlevo nahoře perokresbou vytvořený obrázek stojící dívky vlevo dole razítko Národní galerie v Praze NGGS PRAHA a číslo R11292

 

Provenience:

–  zakoupeno od autora továrníkem a významným sběratelem Jindřichem Waldesem

–  roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze

–  deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. R11292

–  roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese

–  významná pražská sbírka

 

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací/Prodejní cena
10.000 Kč
  |  
400 EUR
Odhadní cena
20.000–30.000 Kč
  |  
800–1 200 EUR
Vydraženo
40.000 Kč