Položka 103. GEOMETRICKÁ KOMPOZICE

Stanislav Kolíbal
(1925 Orlová)
Vytvořeno: 
1990

železo a plech na dřevě (jedná se o dvě díla)
56 x 47 cm a 55,5 x 45 cm
signováno a datováno vzadu: Kolíbal 90, Kolíbal 1990


Provenience:
– významná pražská sbírka

Vyvolávací/Prodejní cena
150.000 Kč (za obě díla)
  |  
6 000 EUR (for both artworks)
Odhadní cena
200.000–300.000 Kč
  |  
8 000–12 000 EUR
Vydraženo
660.000 Kč