Položka 1 Umučení sv. Tomáše

(1688 Červený Hrádek u Chomutova – 1731 Praha)
Vytvořeno: 
kolem 1730
podle obrazu P.P. Rubense z hlavního oltáře v augustiniánském kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze z roku 1639 sbalzo (měděný reliéf) 60 x 46 cm rámováno ve vzácném sicilském řezbovaném rámu z 18. století   Provenience: sbírka prof. Eduarda A. Safarika   Posouzeno prof. Eduardem A. Safarikem. Konzultováno s doc. PhDr. Martinem Zlatohlávkem, Ph.D.   Tento nízký reliéf vznikl podle grafiky J. Neeffese s námětem Umučení sv. Tomáše podle stejnojmenného Rubensova obrazu z hlavního oltáře v augustiniánském kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. Tuto grafiku lze datovat do 30. nebo 40. let 17. století, protože se předpokládá, že její desku upravoval sám P.P. Rubens. Nízký reliéf - 'sbalzo' – vytvořil Ferdinand Maxmilián Brokoff, který v letech 1729 a 1730 pracoval na sochách pro nový oltář v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. Pro tento nový oltář byl Rubensův obraz Umučení sv. Tomáše po obou bočních stranách seříznut. 'Sbalzo' je tedy jedinečným dokladem, již vedle zmiňované grafiky J. Neeffese, jak slavný oltářní obraz od Rubense vypadal ve své původní podobě. (doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.)
Vyvolávací/Prodejní cena
180.000 Kč
  |  
7 060 EUR
Odhadní cena
300.000 – 400.000 Kč
  |  
11 760 – 15 690 EUR
Vydraženo
420.000 Kč / 16 800 EUR

Toto je poslední položka v aukci.