Položka 68 Hudba

(1871 Opočno - 1957 Puteaux)
Vytvořeno: 
1930
kvaš na papíře 27 x 29,5 cm signováno vpravo dole: Kupka   Provenience: - sbírka pan Loriot - Galerie Zlotowski, Paříž - soukromá sbírka Paříž   Jedná se o významnou, vysoce kvalitní studii k oleji Hudba (1930-1932, olej na plátně, 85 x 93 cm), který je umístěn ve sbírce Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paříž.   Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii. Přiloženo potvrzení autenticity Pierre Brullé ze dne 4. dubna 2016 (autora výstavy „František Kupka-Cesta k Amorfě“, Národní galerie v Praze od 30.11.2012 do 03.03.2013). Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D. a PhDr. Jiřím Machalickým.   František Kupka byl stejně podivuhodný člověk jako umělec. Jeho bezmála románový životní příběh je bohatý na překvapivé obraty osudu, a totéž platí o vývoji díla. Z maloměstského učně se vlastní silou stal světovým umělcem, jedním z těch, kteří na počátku století malířství nejen obohacovali, ale přímo razili jeho novou cestu.  Kupka mnohokráte opustil to, v čem dosáhl mistrovství, aby vykročil neznámým směrem. Mohl se stát úspěšným akademikem v Praze stejně jako ve Vídni, zůstat proslulým satirickým kreslířem, obdivovaným ilustrátorem, originálním symbolistou, pozoruhodným malířem postimpresionistou, ale nakonec se stal Kupkou, trvalým pojmem z pionýrského údobí nefigurativní malby 20. století. Osud mu však dal pocítit hořkost neuznání, ba téměř zapomenutí, za svého života zažil jako tvůrce nového umění více zklamání než slávy, a teprve po smrti jeho odkaz postupně nabýval všeobecně uznávaného významu.    
Vyvolávací/Prodejní cena
1.390.000 Kč
  |  
54 510 EUR
Odhadní cena
1.500.000 - 2.000.000 Kč
  |  
58 820 – 78 430 EUR
Vydraženo
1.650.000 Kč / 66 000 EUR

Toto je poslední položka v aukci.