102

Aukce: 
4.2.2018
Roky: 
(1923 Třešť – 1972 Praha)
Roky - EN: 
(1923 – 1972)
Název díla: 
Oblázek
Název díla - EN: 
Pebble
Vytvořeno: 
1970
Created: 
1970
Vyvolávací/Prodejní cena: 
990.000 Kč
Odhadní cena: 
1.100.000 - 1.300.000 Kč
Starting/Selling price: 
38 820 EUR
Estimate: 
43 140 – 50 980 EUR
Vydraženo: 
1.550.000 Kč / 62 000 EUR
olej na plátně
100 x 81 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. John 70
vzadu štítek Českého fondu výtvarných umění
 
Vystaveno:
- „Jiří John: Peintures, dessins, gravures“, Galerie Edwin Engelberts v Ženevě, 21. 5. – 20. 6. 1970
 
„Maluji, protože je to pro mne jediný způsob vyjádření.“
Jiří John, 1965
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné uvádí: „Namaloval jej ve svém posledním tvůrčím období, kdy na něho čím dál tíž doléhala smrtelná choroba. Přesto tehdejšími malbami, grafikami, kresbami a ilustracemi své dílo nejen zakončil, nýbrž i završil. John byl jeden z našich největších básníků přírody, kterého vysoce oceňoval Josef Šíma, nacházející v něm svého duchovního spřízněnce. Oblázek patří k jeho nejtypičtějším obrazům, znázorňujícím pomyslný vhled pod povrch země, kde sousedí nerostná oblast přírody se sférou rostlinnou, kterou tam představují hlavně kořínky a semena. Příznačným námětem těchto obrazů jsou vrstvy půdy, jež, připomínajíce letokruhy stromů, vnášejí do tam element časový a připomínají nám vývoj země. John byl malíř s mimořádnou koloristickou fantazií a smyslem i pro látkovou stránku barev, s níž zacházel tak, že vznikla, jak říkají Francouzi, belle matiére – krásná hmota. Patřil k těm umělcům, kteří svým dílem uzavřeli velkou moderní epochu evropského výtvarnictví, a jak přibývají roky oddělující nynější dobu od Johnovy smrti, je jeho význam a cena čím dále zřejmější. O tom všem svědčí i posuzovaný obraz, kde malý oblázek uprostřed zemských vrstev vzbuzuje představu osamění, tak jako na jiných obrazech ji evokují zralé plody spadlé ze stromu nebo z keře, které Johnovy připomínaly i jeho příští odtržení od života. Po této stránce je Oblázku blízký zejména Šípek též z roku 1970 (ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie na Hluboké), namalovaný stejně jemně a noblesně. Cenu tohoto obrazu dosvědčuje i to, že byl vybrán pro výstavu, která se roku 1970 konala ve významné ženevské Galerii Edwin Engelberts, kterou zprostředkoval a úvod, do jejíhož katalogu napsal Mojmír Vaněk.“
Posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým. 
Oil on canvas
Dimensions: 100 x 81 cm
Signed and dated lower right "J. John 70"
Verso label of the Czech Fine Arts Fund
 
Exhibited:
- "Jiri John: Peintures, dessins, gravures", Edwin Engelberts Gallery in Geneva, May 21–20, 1970
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Consulted with Dr Jiri Machalicky.