29

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1888 Kostoliště – 1971 Malacky)
Název díla: 
Stodola
Vytvořeno: 
-
Vyvolávací/Prodejní cena: 
80.000 Kč
Odhadní cena: 
100.000 – 150.000 Kč
Vydraženo: 
80.000 Kč / 3 140 EUR
olej na lepence
30 x 38 cm 
signatura nezjištěna 
součástí prodeje této položky jsou i originální dopisy mezi příbuznými a přáteli Martina Benky a autorem samotným
 
Provenience: obraz a dopisy do aukce zařadila vzdálená rodina autora
 
Raná práce Martina Benky.
 
Benka byl slovenský akademický malíř, národní umělec a nositel zlatého Řádu republiky. Je považován za zakladatele moderní slovenské malby. Věnoval se rovněž gobelínové tvorbě, scénickému výtvarnictví, hudbě a houslařství.
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Benka se narodil a zemřel na Slovensku, ale značnou část života strávil v Čechách, hlavně v Praze, a významně přispěl k pospolitosti české a slovenské kultury v první republice. Významný byl např. jeho podíl na propagaci IX. všesokolského sletu. Benkovy styky s českým a moravským výtvarnictvím začaly v první dekádě 20. století, kdy se v Hodoníně učil malířem pokojů a natěračem, a pokračovaly v letech 1909 – 1914 studiem v soukromé krajinářské škole Aloise Kalvody. Roku 1919 se Benka usadil v Praze a žil tam dvacet let. Zpočátku na Slovensko jen zajížděl, například v roce 1910, kdy maloval na Šumavě, ale podnikl také studijní cestu na Oravu a do Turce. V roce 1939 se natrvalo přestěhoval do Turčianského Sv. Martina. Pokud jde o posuzovaný obraz, podle typu vesnické stodoly, která je zde zobrazena, a podle způsobu realistické malby, zaměřené na vztah barev k měnícímu se světlu, soudím, že vznikl na českém nebo moravském venkově na sklonku první nebo ve druhé dekádě minulého století. Je to obraz malovaný s chutí a svěže, jehož intenzivní barevnost je založena na kontrastu hnědi a modře. Benkovu autorství nasvědčuje i skutečnost, že majitelé obrazu se s ním přátelili a dopisovali si s ním, jak to dokládá zachovaná část jejich korespondence.“ 
Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým.
Přiloženo potvrzení autenticity.