Položka 44 Červenec (ze souboru Měsíce)

(1899 Dolní Čermná – 1942 Praha)
Vytvořeno: 
1930
akvarel, tužka, stříbrný pigment  29,5 x 38,8 cm signováno a datováno s věnováním Toyen vpravo dole: Toyen, Jindřich Štyrský září 1930  dále datováno vlevo dole: 1930    Provenience:     - dar Jindřicha Štyrského přítelkyni, malířce Toyen - sbírka TOYEN  - vydraženo z pozůstalosti Succession Marie Čermínové dite TOYEN, Peintures-Collages-Aquarelles-Dessins-Gravures, par TOYEN-Jindřich Štyrský, Karel Teige et divers, Lundi 21 juin 1982, Nouveau Drout – Salle 10, 9, rue Drout, 75009 Paris, uvedeno v katalogu pozůstalosti pod č. 103  - sbírka André Schoeller   Vystavováno:  - „Jindřich Štyrský a Toyen“, Aventinská mansarda, Praha, 1. – 30. března 1930, pod názvem Měsíce, vystaven celý soubor - „364. výstava SVU Mánes“, 4. – 25. dubna 1946, Mánes, Praha, pod č. 129 jako celý soubor Měsíce- vystaveno v galerii Niny Daussetové, od 1. července 1948, Paříž, katalogové číslo 6 - „Štyrský, Toyen, Heisler“, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paříž, 1982, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 22 - „Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaque 1930-1960“, Galerie 1900-2000, Paříž, 7. března-14. dubna 1983, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 63 - „The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938“, IVAM Centre Julio Ganzáles, Valencie, 10. února – 11. dubna 1993, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 175   Publikováno:  - Vítězslav Nezval, Štyrský a Toyen, vydal František Borový, Praha, 1938, reprodukováno pod číslem 22, na str. 197 - Jana Claverie, Štyrský, Toyen a Heisler, 1982, Centre Pompidou, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 22 - Karel Srp, Lenka Bydžovská, Jindřich Štyrský, Argo, Praha, 2007, reprodukováno pod č. 213, na str. 180    Přiložena expertíza PhDr. Karla Srpa, Ph.D., ze dne 15. listopadu 2017: „Během roku 1929 uskutečnil Jindřich Štyrský soubor dvanácti kreseb, které shrnul pod názvem Měsíce. Tento soubor se dodnes nepodařilo v úplné celistvosti rekonstruovat. Je známo přibližně deset kreseb, přičemž jen některé lze spojit s konkrétním měsícem. V roce 1929 Štyrský výrazně přecházel od lyrického artificielismu k průraznějšímu, dramatičtějšímu, sexuálními narážkami naplněnému surrealismu. Je to patrné i z Července, který je velmi otevřený, neboť se v něm nacházejí útvary připomínající vagínu i falos, naznačující Štyrského nadcházející zájem o erotiku, jež se projevil vzdáváním Erotické revue a řízením Edice 69. Soubor kreseb Měsíce již přináší Štyrského zájem o přírodní formy v jiné podobě než na artificielistických obrazech, kde ještě souvisel s proměnami přírody jako táním nebo stinnými obrysy barvou přestříkaných listů. Tentokráte se již dostal více pod povrch přírody, blíže k tělesnosti a biologickým procesům, které jej soustavně přitahovaly, jak naznačuje kresba Července, v níž letící falos s četnými výrůstkami (nakreslený výraznou červenou) se zřejmě chystá proniknout do řezu tkání. Štyrský již přešel k symbolům, k nevědomím procesům, k mnohoznačným nápovědím. ... Jde o mimořádně kvalitní Štyrského dílo, o čemž svědčí i to, že bylo jedním z několika prací, které během života Toyen věnoval.  Dále posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou. Přiloženo potvrzení autenticity.
Vyvolávací/Prodejní cena
1.500.000 Kč
  |  
58.820 EUR
Odhadní cena
2.000.000 – 2.500.000 Kč
  |  
78.430 – 98.040 EUR
Vydraženo
1.500.000 Kč / 58 820 EUR

Toto je poslední položka v aukci.