Položka 95. Krásná hora (Zelená krajina)

Jan Zrzavý
(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)
Vytvořeno: 
1933
olej na plátně 27 x 35 cm signováno a datováno vpravo dole: J.Z. 33. / 25. VIII.   Provenience: významná pražská sbírka   Vystavováno: - Výstava nových obrazů a kreseb Jana Zrzavého, Umělecká beseda, Praha, 15.10.1933 – 8.11.1933, kat. č. 26 - Jan Zrzavý ze sbírek soukromých sběratelů, Muzeum Kampa, Praha, 24.3.2018 – 8.7.2018, reprodukováno v katalogu výstavy na str. 66   Publikováno: - Jaromír Pečírka (ed.), Katalog výstavy nových obrazů a kreseb Jana Zrzavého, Umělecká beseda, Praha 1933, kat. č. 26 - Jan Zrzavý ze sbírek soukromých sběratelů, Muzeum Kampa, Praha 2018, katalog výstavy, reprodukováno celostránkově na str. 66   Přiložená expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy.  Přiložen odborný posudek prof. PhDr. Františka Dvořáka, CSc. z roku 2002. Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
Vyvolávací/Prodejní cena
2.800.000 Kč
  |  
107 690 EUR
Odhadní cena
3.000.000 – 4.000.000 Kč
  |  
115 380 – 153 850 EUR
Vydraženo
nevydraženo