3.

Aukce: 
Říjnová aukce v Mánesu
Autor: 
Olbram Zoubek
Roky: 
(1926 Praha – 2017 Praha)
Roky - EN: 
(1926 – 2017)
Název díla: 
Marie
Název díla - EN: 
Marie
Vytvořeno: 
1978
Created: 
1978
Vyvolávací/Prodejní cena: 
750.000 Kč
Odhadní cena: 
1.200.000 – 1.500.000 Kč
Starting/Selling price: 
28 850 EUR
Estimate: 
46 150 – 57 690 EUR
Vydraženo: 
750 000 Kč
bronz
výška: 208 cm
signováno na plintě: O. ZOUBEK
 
Provenience: soukromá sbírka, Německo (zakoupeno přímo od autora 30.6.1999 –faktura přiložena)
 
Posouzeno a konzultováno PhDr. Polanou Bregantovou, dcerou autora, předsedkyní správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek, držitelkou autorských práv sochaře.
Přiloženo potvrzení autenticity.
bronze
height: 208 cm
signed on the plinth "O. ZOUBEK"
 
Provenance - private collection, Germany (purchased directly from the author 30/6/1999 - invoice enclosed)
 
Consulted with Dr Polana Bregantova, daughter of the author, chairwoman of the Board of Trustees of the Kmentova Zoubek Foundation.
Confirmation of authenticity attached.