O nás

Vladimír Lekeš
Ředitel, kurátor 
 
Zapsán v prestižním Guide international des experts et spécialistes vydávaném ve Francii. Hlavní autor prvního uceleného soupisu olejomaleb Františka Kupky, který vznikl za spolupráce Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, Národní galerie Belvedere ve Vídni, držitele autorských práv Františka Kupky státní francouzskou společností Adagp a Koenig books London. Jako kurátor uspořádal několik výstav, zejména ve výstavní síni Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu (Štyrský a Toyen – to nejlepší z českého surrealismu – sbírka Bernarda a Geraldiny Galateau, František Kupka – výstava k sedmdesátému výročí první retrospektivní výstavy v roce 1946 v Mánesu, Georges Kars Jediné, na čem záleží, je člověk, Josef Mžyk Cizinka, Formy hypperealismu: Sadovská a Ožibko, Vladimír Franz Pravý břeh, Jacques Papi Korsická abstrakce, Henry Bond London Eye) nebo v Loosově apartmánu (výstava Hynek Martinec, výstava Jaroslav Veris). Podílel se také na několika výstavách českého umění v rakouské Národní galerii Belvedere Vídeň či Ost-Deutsche galerie v Regensburgu (Mucha, Kupka, Klimt, Schiele, Kokoschka atd). Obdržel mezinárodní cenu Trebbia za rok 2017 za podporu kultury a umění.
 
Alena Havlíková
Odborný konzultant
 
Historička umění a architektury, kurátorka.
Získala magisterský titul v oboru dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se především na českou meziválečnou architekturu, moderní a současné umění. V bakalářské práci se zabývala architektem Lubomírem Šlapetou a jeho vilou v Hlučíně. Tématem její magisterské práce byla tvorba architekta Jacquesa Groaga v Olomouci. Pracovala v soukromé prodejní galerii a i nadále se věnuje akademické práci. V rámci doktorského studia se odborně zabývá soukromou školou Adolfa Loose ve Vídni a jeho žáky.