Ecce Homo!
Ecce Homo!
Ecce Homo!

Položka 23 Ecce Homo!

(1854 Vídeň – 1925 Praha)

1897
olej na plátně
69,3 x 106,4 cm
signováno a datováno vlevo dole: V Hynais 1897* a dále na rubu vzadu přípis rukou autora Appt. á Me Georges Hynais**

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložena expertiza uznávané znalkyně díla V. Hynaise Doc. PhDr. Marie Mžykové CSc.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.
Jedná se o velmi významnou malbu Vojtěcha Hynaise.
Jak vyplývá z přípisu na rubu obrazu, malba nepochybně i pro svůj morální odkaz byla věnována Hynaisovu synu Jiřímu.

Toto je poslední položka v aukci.