43

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1859 Praha–1908 Praha)
Roky - EN: 
(1859–1908)
Název díla: 
Hošík z lidu, prodávající vstupenky do výstavy
Název díla - EN: 
Country Boy Selling Tickets for an Exhibition
Vyvolávací/Prodejní cena: 
25 000 Kč
Starting/Selling price: 
930 EUR
Vydraženo: 
26 000 Kč

1889
kombinovaná technika, kvaš na papíře
výřez pasparty: 30 x 21 cm
signováno a datováno vpravo dole: V. Bartoněk Paříž 20/9/89

Publikováno: Světozor Pařížské typy, str. 549

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno znalkyní díla autora Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.

Vojtěch Bartoněk studoval u Fr. Čermáka, Lhoty, Sequense a Pirnera. Ve studiích pokračoval v Paříži. Maloval nejprve historické obrazy, posléze obrátil svůj zřetel k žánrům. Maloval nejraději výjevy z pražských ulic, nádvoří a trhů.

1889
Mixed media, gouache on paper
Cut from mat: 30 x 21 cm
Signed and dated lower right “V. Bartoněk Paříž 20/9/89”

Published by Světozor “Pařížské typy”, p. 549

Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Associate Professor Maria Mzykova, and Jiri Machalicky, PhD.

Vojtech Bartonek was a student of Frantisek Cermak, Lhota Sequense and Pirner. Prague’s streets, squares and markets were favourite subjects in this artist’s oeuvre.