Dívka

Položka 25 Dívka

(1840–1915)

olej na plátně
36,5 x 28 cm
signováno vpravo nahoře: G. Max

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno znalkyní díla autora Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.

Významný autor českého původu, z pražské umělecké rodiny. Studoval v letech 1855–1858 na pražské akademii, v letech 1858–1861 na vídeňské akademii.
Od roku 1863 studuje na akademii v Mnichově u Pilotyho, kde se později stává profesorem a jejím čestným členem.
Ve své volné tvorbě přechází od náboženských námětů k fantazii, někdy až surrealistické.
Obdivovatelé, mezi které patřila i Ema Destinnová, mu říkali malíř duše.

Vyvolávací/Prodejní cena
160 000 Kč
  |  
5 930 EUR
Vydraženo
160 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.