Položky aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

Říjnová aukce v Mánesu
 
V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskutečnila další aukce vybraných uměleckých děl. Na den výročí vzniku československého státu se v aukci utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit.
Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 80 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice. Prodaly se všechny cenově významné položky aukce.
 
Tři Rotterovi obrazy z rakouského Belvederu za 45 milionů korun:
Za skvělých 13.000.000 Kč se vydražil vzácný kubistický obraz Antonína Procházky Zátiší s petrolejovou lampou. Hranici deseti milionů korun přesáhl i olej na plátně Jindřicha Štyrského s názvem Lampiony, které se vydražilo za 10.285.000 Kč. Největší hvězdou celé aukce bylo nádherné plátno Čedičové skály nejúspěšnější české malířky Toyen, které dosáhlo částky 21.535.000 Kč.
 
Světové rekordy Pruchy, Kupky (práce na papíře) a Kintery:
Dalšího úspěchu dosáhl i kvaš Františka Kupky s názvem Tanečnice, který se vyšplhal až na 3.750.000 Kč. Jedná se tak o světový rekord práce na papíře umělce. Rekordu dosáhl i Krištof Kintera, jehož Talkmana si nový majitel odnesl za více jak 1.5 mil. Kč. Ukřižování Jindřicha Pruchy se vydražilo za 2.720.000 Kč, což je dalším světovým rekordem. První olej s motivem dítěte Josefa Čapka Chlapec v okně se vydražil za 5.630.000 Kč. Vzácná fotografie Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 se dostala až na 1.573.000 Kč.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka, Domova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
                                                                                                                                 
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
 
October auction in Mánes
 
On the day of the birth of the Czechoslovak state, 28 October 2018, in Prague's  Mánes, another auction of selected works of art took place. Many bidders participated in the auction, whether personally in the hall, on the phone or through a written limit. 
The total success of the Sunday auctions in Manes exceeded 80%. This was one of the most successful auctions in the Czech Republic.
 
Three paintings from the Rotter Collection, Austrian Belvedere, sold for 45 Million Crowns:
The rare Cubist painting called
Still life with a petroleum lamp of Antonín Procházka was sold for a great 13,000,000 CZK. The border of ten million crowns exceeded the oil on canvas of Jindřich Štyrský called Lanterns, which was auctioned for 10,285,000 CZK. The biggest star of the auction was the magnificent canvas called Falaise de Basalte of the most successful Czech painter Toyen, which reached the price of 21,535,000 CZK.
 
Other World Records: Prucha, Kupka (paper work) and Kintera:
Another record was achieved by František Kupka's gouache on paper called Les Danseuses, which climbed up to CZK 3,750,000. This is the world record of work on paper by the artist. The record was also achieved by Kristof Kintera, whose Talkman was auctioned for more than 1.5 million CZK. The Crucifixion of Jindřich Prucha was auctioned for CZK 2,720,000, another world record. Josef Čapek's first oil with the motive of the child was auctioned for CZK 5,630,000. A rare photograph of František Drtikol called Composition from 1929 was auctioned for 1,573,000 CZK.
 

Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundation, the Hagibor Social Care Home and the Czech National Trust.

Thank you all for your support and see next time at our auction.

 
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
 
 
 
Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalogCharitativní aukceCharity auction

61: Ota Bubeníček | Stromy v krajině Trees in the Landscape

(1871 Praha – 1962 Mladá Vožice) (1871 - 1962) Vydraženo:Sold: 20.000 Kč / 780 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate price: 980 – 1.370 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

62: Gustav Macoun | Na trhu On the Market

(1892 Praha – 1934 Praha) (1892 - 1934) Vydraženo:Sold: 20.000 Kč / 780 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

63: Jaroslav Veris | Petit TestamentPetit Testament

(1900 Vsetín – 1983 Kutná Hora)(1900 - 1983) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

64: Rudolf Kundera | Děvčátko (Pravděpodobně jedna z dcer autora)Little Girl (probably one of the author's daughters)

(1911 Tuřany u Brna – 2005 Cassis)(1911 - 2005) Vydraženo:Sold: 35.000 Kč / 1.370 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 Kč Starting/Selling price: 1.370 EUR Odhadní cena: 50.000 - 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

65: Rudolf Kundera | V přístavuIn a Harbor

(1911 Tuřany u Brna – 2005 Cassis) (1911 - 2005) Vydraženo:Sold: 14.000 Kč / 550 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 14.000 Kč Starting/Selling price: 550 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

66: Karel Nepraš | Vybarvená kresba Painted Drawing

(1932 Praha – 2002 Praha)(1932 - 2002) Vydraženo:Sold: 15.000 Kč / 590 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 25.000 KčEstimate price: 780 - 980 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

67: Zbyšek Sion | Bez názvu Untitled

(1938 Polička) (1938) Vydraženo:Sold: 18.000 Kč / 710 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 Kč Starting/Selling price: 710 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.570 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

68: Joža Uprka | Pouť u Svatého AntonínkaPilgrimage at St. Anthony Hill

(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota) (1861 - 1940) Vydraženo:Sold: 670.000 Kč / 26.280 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 550.000 Kč Starting/Selling price: 21.570 EUR Odhadní cena: 800.000 - 1.000.000 KčEstimate price: 31.370 – 39.220 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

69: Joža Uprka | Rozsévači Sowers

(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota) (1861 - 1940) Vydraženo:Sold: 860.000 Kč / 33.730 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 650.000 Kč Starting/Selling price: 25.490 EUR Odhadní cena: 800.000 - 1.000.000 KčEstimate price: 31.370 – 39.220 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

70: Andrej Bělocvětov | Žába Frog

(1923 Praha – 1997 Praha)(1923 - 1997) Vydraženo:Sold: 30.000 Kč / 1.180 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.570 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

71: Andrej Bělocvětov | Portrét fotografa Josefa SudkaPortrait of photographer Josef Sudek

(1923 Praha – 1997 Praha) (1923 - 1997) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 12.000 Kč Starting/Selling price: 470 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

72: Ota Janeček | Pták na kameni Bird on the Stone

(1919 Pardubice – 1996 Praha) (1919 - 1996) Vydraženo:Sold: 110.000 Kč / 4.315 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

73: Josef Liesler | Dáma s květinami Lady with Flowers

(1912 Vidolice – 2005 Praha) (1912 - 2005) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč / 2.940 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 Kč Starting/Selling price: 1.490 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

74: Jan Zrzavý | Z Krátké vsiFrom the Krátká Village

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)(1890 - 1977) Vydraženo:Sold: 3.900.000 Kč / 152.940 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 2.900.000 Kč Starting/Selling price: 113.730 EUR Odhadní cena: 3.500.000 – 4.500.000 KčEstimate price: 137.260 – 176.470 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

75: Emil Artur Longen (vl.jm. Emil Artur Pitterman) | Krajina s železniční tratí Landscape with a Railway

(1885 Pardubice – 1936 Benešov)(1885 - 1936) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

76: Emil Artur Longen (vl.jm. Emil Artur Pitterman) | Starý Berlín/ Řeka ve velkoměstě Old Berlin / River in the City

(1885 Pardubice – 1936 Benešov)(1885 - 1936) Vydraženo:Sold: 370.000 Kč / 14.510 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 Kč Starting/Selling price: 13.730 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

77: Jan Bauch | Kytice Bouquet

(1898 Praha – 1995 Praha) (1898 - 1995) Vydraženo:Sold: 90.000 Kč / 3.530 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 Kč Starting/Selling price: 3.530 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4.710 – 6. 280 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

78: Jan Bauch | Sedící akt Sitting Nude

(1898 Praha – 1995 Praha) (1898 - 1995) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 Kč Starting/Selling price: 710 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate price: 980 – 1.370 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

79: Jan Bauch | Autoportrét s paletou Self-portrait with a Pallete

(1898 Praha – 1995 Praha) (1898 - 1995) Vydraženo:Sold: 120.000 Kč / 4.710 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

80: Jan Bauch | Portrét dívky Portrait of a Girl

(1898 Praha – 1995 Praha)(1898 - 1995) Vydraženo:Sold: 25.000 Kč / 980 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 30.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

81: Karel Holan | Pražská periferie Prague Periphery

(1893 Praha – 1953 Praha) (1893 - 1953) Vydraženo:Sold: 95.000 Kč / 3.725 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.140 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

82: Pravoslav Kotík | EvaEve

(1889 Slabce u Rakovníka – 1970 Praha)(1889 - 1970) Vydraženo:Sold: 24.000 Kč / 960 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

83: Pravoslav Kotík | Na lavičce před fabrikouOn the Bench in front of the Factory

(1889 Slabce u Rakovníka – 1970 Praha) (1889 - 1970) Vydraženo:Sold: 100.000 Kč / 3.920 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 150.000 - 250.000 KčEstimate price: 5.880 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

84: Jan Kotík | Bez názvu Untitled

(1916 Turnov – 2002 Berlín) (1916 - 2002) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 60.000 – 70.000 KčEstimate price: 2.350 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

85: Victor Vasarely | CTA 102-8CTA 102-8

(1906 Pésc – 1997 Paříž) (1906 - 1997) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2.350 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

86: Vilém Kreibich | Tempo (Hispano-Suiza)Tempo (Hispano-Suiza)

(1884 Zdice – 1955 Praha)(1884 - 1955) Vydraženo:Sold: 140.000 Kč / 5.490 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 Kč Starting/Selling price: 3.530 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4.710 – 6.280 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

87: Milan Kunc | Svaté autoThe Holy Car

(1944 Praha)(1944) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9.800 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

88: Milan Kunc | Krajina z ToskánskaThe Landscape of Tuscany

(1944 Praha)(1944) Vydraženo:Sold: 550.000 Kč / 21.570 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 290.000 Kč Starting/Selling price: 11.370 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

89: Antonín Střížek | Geometrické zátiší Geometric Still Life

(1959 Rumburk) (1959) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate price: 5.880 – 7.840 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

90: Antonín Střížek | Zátiší Still Life

(1959 Rumburk)(1959) Vydraženo:Sold: 20.000 Kč / 780 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate price: 980 – 1.370 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

Stránky