Položky charitativní aukce

4.2.20184.2.2018 - 04.02.2018

Tisková zpráva
Únorová aukce v Mánesu
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala v neděli 4. února 2018 další z oblíbených aukcí. Nabídla velké množství kvalitních uměleckých děl, přes práci na papíře, plastiku až k olejomalbě.
Účast na nedělní aukci byla obrovská, velká výstavní síň v Mánesu praskala ve švech. V aukci se utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit. Mnoho vydražených děl poputuje za svými novými majiteli i přes hranice České republiky.
Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 90 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice.
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši byl darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče HagiborCzech National Trusta také na podporu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.
Celkový výtěžek charitativní aukce činil skoro 200.000 Kč.                                                                                                         
 
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
Ke kladívkové ceně nebyla účtována aukční přirážka.
 
Nadační fond Filipa Venclíka (položky A, B)
Vlastimil Venclík je známý jako režisér a autor scénářů a divadelních her. V roce 1993, krátce po maturitě, zahynul jeho devatenáctiletý syn. Zastal se napadených lidí, a pak se sám stal cílem násilného útoku. Na jeho následky po dvanácti hodinách zemřel. Ten, koho se zastal, neprojevil ani tolik odvahy, aby přišel svědčit k soudu. Téma násilí a boje proti němu se stalo nejsilnějším motivem Vlastimila Venclíka. Založil proto Nadační fond Filipa Venclíka, který od roku 1999 spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí. Jeho cílem je finančně pomáhat obětem trestných činů. 
 
Domov sociální péče Hagibor (položky C, D, E, F, G, H)
Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích. 
 
Czech National Trust (položky I, J, K)
Czech National Trust přináší do České republiky novou šanci pro památky – funkční systém nestátní obnovy a správy historických památek. Vizí je celonárodní hnutí na záchranu kulturního dědictví, historických objektů, zahrad, přírodních a kulturních krajin pro příští generace – bez ohledu na jeho vlastnictví, zvyšování povědomí národa o jejich kulturním dědictví, a získávání nových prostředků na jeho podporu a propagaci.
„Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země. Vracíme život do míst, která tvoří naší národní identitu.“ 
 
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci (položky L, M)
Krása pomoci již od roku 2008 pomáhá seniorům. Vizí je, aby senioři mohli žít doma a důstojně, co nejdéle to je možné. Předchází ústavní péči. Dále pracují na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Díky vlastnímu projektu Doma bez obav podporují také jednotlivce. 
Adolf Loos Apartment and Galleryauctioned another popular auction on Sunday, February 4, 2018. It has offered a great deal of quality artwork, through works on paper, sculptures to oil paintings.
Participation in the Sunday auction was huge, the large exhibition hall in Manes burst at the seams. There were many bidders in the auction, whether personally in the hall, on the phone or through a written limit. 
 
The total success of the Sunday auctions in Manes exceeded 90%. This was one of the most successful auctions in the Czech Republic.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundationthe Hagibor Social Care Home, the Czech National Trust and also the support of the Tatana Kucharova - Beauty Helps Foundation.
The total proceeds of the charity auction amounted to nearly 200,000 CZK.
 

Thank you for your support and see next time at our auction!
 
Auction yields of lots listed below were donated for the benefit of 
The Filip Venclík Foundation (lots A, B), 
The Hagibor Social Care Facility (lots C, D, E, F, G, H),
The Czech National Trust (lots I, J, K), 
and The Tatana Kucharova - Beauty Helps Foundation (lots L, M).
- no auction fees (buyer´s commission) at these lots
 
AukceAuction

A: František X. Harlas | Krajina Landscape

(1865 Praha – 1947 Praha)(1865 – 1947) Vyvolávací/Prodejní cena: 3.000 Kč Starting/Selling price: 120 EUR
olej na lepence
31,5 x 47 cm
signováno a datováno vlevo dole: F. X....

Oil on board
Dimensions: 31,5 x 47 cm
Signed and dated lower left "F. X. Harlas 1909...

zobrazit detail show detail

B: Štefan Tóth | Brožík II.Brozik II

(1974 Žatec)(1974) Vyvolávací/Prodejní cena: 8.000 KčStarting/Selling price: 310 EUR
kombinovaná technika na desce
160 x 120 cm
signováno, datováno a...

Mixed media on board
Dimensions: 160 x 120 cm
Signed, dated and inscribed verso "...

zobrazit detail show detail

C: Karel Cudlín | Most přes řeku Tisza (Ukraine)Bridge over the River Tisza (Ukraine)

(1960 Praha)(1960) Vyvolávací/Prodejní cena: 5.000 KčStarting/Selling price: 200 EUR
fotografie (z negativu tištěný print)
100 x 69,5 cm
signováno,...
Photograph (printed from negative)
Dimensions: 100 x 69,5 cm
Verso signed, dated...
zobrazit detail show detail

D: Jaroslav Róna | Portrét manželů B.Portrait of husband and wife B.

(1957 Praha)(1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 2.500 KčStarting/Selling price: 100 EUR
litografie
36 x 41 cm
číslováno: 75/120
signováno a...

Litography
Dimensions: 36 x 41 cm
Numbered: 75/120
Signed and dated lower...

zobrazit detail show detail

E: Jaroslav Róna | Myslitel / RabínThinker / Rabbi

(1957 Praha)(1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 12.000 KčStarting/Selling price: 470 EUR
akvarel
30 x 42 cm
signováno a datováno vpravo dole: Róna 14

Watercolor
Dimensions: 30 x 42 cm
Signed and dated lower right "Róna 14"

zobrazit detail show detail

F: Stefan Milkov | Krajina s jezdcemLandscape with a Rider

(1955 Bohumín)(1955) Vyvolávací/Prodejní cena: 2.000 KčStarting/Selling price: 80 EUR
litografie
47 x 41 cm
autorský tisk
signováno a datováno...

Litography
Dimensions: 47 x 41 cm
Signed and dated lower right 
Inscribed...

zobrazit detail show detail

G: Brezo Igi | Svět AdamaAdam' World

(1965 Sihelne – Orava)(1965) Vyvolávací/Prodejní cena: 8.000 KčStarting/Selling price: 310 EUR
kombinovaná technika
150 x 120 cm
signováno vzadu
Mixed media
Dimensions: 150 x 120 cm
Signed verso
zobrazit detail show detail

H: Eva Kosáková-Medková | AutoportrétSelf-portrait

(1952)(1952) Vyvolávací/Prodejní cena: 5.000 KčStarting/Selling price: 200 EUR
kombinovaná technika
22,5 cm x 22,5 cm
signováno, datováno a popsáno...

Mixed media
Dimensions: 22,5 cm x 22,5 cm
Signed, dated and inscribed verso on the...

zobrazit detail show detail

I: Krištof Kintera | He was goodHe was good

(1973 Praha)(1973) Vyvolávací/Prodejní cena: 4.000 KčStarting/Selling price: 160 EUR
stříkaná barva na papír
50 x 35 cm
signováno a datováno vzadu: Krištof...

Paint on paper
Dimensions: 50 x 35 cm
Signed and dated verso "Krištof Kintera 2001...

zobrazit detail show detail

J: Karol Molnár | Stojící aktStanding Nude

(1952)(1952) Vyvolávací/Prodejní cena: 3.000 Kč Starting/Selling price: 120 EUR
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 24,5 x 13,5 cm
...

Mixed media on paper
Cut out a passe-partout: 24,5 x 13,5 cm
Signed lower right "MK...

zobrazit detail show detail

K: Petr Nikl | Tlustý netopýrFat Vampire

(1960 Zlín)(1960) Vyvolávací/Prodejní cena: 4.000 KčStarting/Selling price: 160 EUR
litografie
42 x 33,5 cm
v nákladu 60ks
signováno a...

Litography
Dimensions: 42 x 33,5 cm
Signed and dated lower right "Petr Nikl 1998"...

zobrazit detail show detail

L: Jaroslav Veris | Surrealistická kompoziceSurrealistic Composition

(1900 Vsetín – 1983 Kutná Hora)(1900 – 1983) Vyvolávací/Prodejní cena: 2.500 KčStarting/Selling price: 100 EUR
tuš na papíře
výřez pasparty: 50 x 35 cm
signováno vpravo dole: Veris...

Ink on paper
Cut out a passe-partout: 50 x 35 cm
Signed lower right "Veris"
...

zobrazit detail show detail

M: Krištof Kintera | Buy or DieBuy or Die

(1973 Praha)(1973) Vyvolávací/Prodejní cena: 4.000 KčStarting/Selling price: 160 EUR
stříkaná barva na papír
50 x 34,5 cm
signováno a datováno vzadu:...

Paint on paper
Dimensions: 50 x 34,5 cm
Signed and dated verso "Krištof Kintera 2001...

zobrazit detail show detail