Magický věk

Adolf Loos Apartment and Gallery ve spolupráci s uznávaným znalcem díla Toyen a Jindřicha Štyrského PhDr. Karlem Srpem vydává knižní novinku - Magický věk.

Obrazově bohatá publikace podrobně sleduje vývoj a proměny umělecké tvorby Toyen a Jindřicha Štyrského ve 20. letech 20. století v ČSR a při jejich prvním pobytu ve Francii. Jejich výrazná tvorba i neotřelé životní postoje vzbuzují po celém světě čím dál větší zájem a otázky. Kniha přináší nový pohled na revoluční malířství těchto dvou světově uznávaných autorů, které vyvrcholilo do podoby artificialismu. 

Autor: Karel Srp 
Vydavatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
Grafická úprava: Patrik Svoboda 
Vydání: únor 2021
Počet stran: 81
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov

Prodejní cena:
490 Kč vč.DPH + poštovné 

Přijímáme objednávky na tel. čísle +420 728 882 236 nebo na E-mail: ruzickova@aloos.cz