Alfons Mucha - Pohled do budoucnosti, 1938, olej na plátně

Obraz bude zařazen panem Johnem Muchou do připravovaného Catalogue raisonné (Soupisu díla) Alfonse Muchy.

Alfons Mucha, světově proslulý český umělec, získal mezinárodní slávu ve Francii na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Celoživotní dílo Alfonse Muchy se tak těší mimořádné pozornosti a věhlasu. Vynikal všestrannou tvorbou a v Paříži v 90. letech 19. století působil především jako vyhledávaný ilustrátor, secesní dekoratér nebo tvůrce plakátů. Mucha měl široký záběr i v oblasti drobného užitého umění, byl bravurním kreslířem a navrhoval pohlednice, různé drobné tisky, bankovky a známky. Jeho životním dílem je série velkoformátových pláten Slovanská epopej, na které pracoval téměř osmnáct let."