Položka 29 Krajina se stébly

Josef Šíma
(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)
Vytvořeno: 
1930
akvarel na ručním papíře  17,5 x 25,5 cm  signováno a datováno dole: 1. leden 1930 - Šíma    Provenience: soukromá sbírka, Holandsko   Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Kresba vznikla v době, kdy Šíma vytvořil své nejkrásnější a nejosobnější krajiny, a to na základě obnoveného přímého styku s přírodou. Stalo se ve vesnici Yebles v kraji Brie, v níž si roku 1925 koupil staré stavení. Z nedaleké Paříže pak do ní zajížděl často a na základě tamních úvah o přírodě a živlech vytvořil nový typ obrazu, kde mu spíše než o konkrétní krajinu šlo o přírodu vůbec a kde jeho hlavním obsahem učinil jednotu univerza. Kusy země, podobající se ostrovům nebo ledovým krám, se tam vznášejí v kosmickém prostoru jako oblaky a připodobňují se jim, stébla trávy (vzpomínka na dětské zážitky z rodné Jaroměře) se dotýkají oblohy a spojují ji se zemí. Taková je i tato kresba, která podle českého přípisu vznikla v prvním dni roku 1930 a patřila asi k novoročnímu blahopřání určenému umělcovým českým přátelům. Po barevné stránce je zajímavá tím, že oblak nad zemí nemá typické oblačné zbarvení jako v jiných Šímových obrazech z té doby, ale je zelený jako listí rostlin a podobá se keři nebo koruně stromu; v některých tehdejších krajinách se skutečné keře a stromy odpoutávají od země a letí nad ní. Barvy tohoto obrazu, světlá hněď, světlá zeleň a šeď (vesmírný prostor) se vyskytují také na známém obraze Krajina s trojúhelníkem / Krajina s obeliskem rovněž z roku 1930; v monografii o Šímovi od Františka Šmejkala (Odeon 1988) je barevně reprodukován na straně 179.“Dále posouzeno PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou. Přiloženo potvrzení autenticity. / Confirmation of authenticity attached.
Vyvolávací/Prodejní cena
150.000 Kč
  |  
5 770 EUR
Odhadní cena
180.000 – 220.000 Kč
  |  
6 920 – 8 460 EUR
Vydraženo
230.000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.