38

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Antonín Procházka
Roky: 
(1882 Vážany-1945 Brno)
Roky - EN: 
(1882-1945)
Název díla: 
Dívka v klobouku
Název díla - EN: 
Girl in a Hat
Vytvořeno: 
1908
Created: 
1908
Vyvolávací/Prodejní cena: 
1.900.000 Kč
Odhadní cena: 
3.000.000 – 5.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
73 080 EUR
Estimate: 
115 380 – 192 310 EUR
Vydraženo: 
-
olej na lepence 
74 x 56 cm 
signováno vlevo dole: AP 
vzadu přípis rukou autora: Antonín Procházka, Dívka v klobouku, kolem roku 1908 
 
Provenience: významná sbírka, Praha
 
Vystavováno: 
- „Antonín Procházka, 1882–1945“, Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, 6. června –29. září 2002, Obecní dům, Praha, 11. prosince 2002–22. března 2003, reprodukováno v katalogu výstavy, str. 305, kat. č. O 65
- „Osma po 100 letech“, výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy, České muzeum výtvarných umění v Praze, 6. dubna – 17. června 2017, Východočeská galerie v Pardubicích, 27. června – 9. září 2017, reprodukováno celostránkově v katalogu výstavy
 
Publikováno:
- Marcela Macharáčková (ed.), Antonín Procházka, 1882–1945, Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, Obecní dům, Praha 2002, katalog výstavy, reprodukováno, str. 305, kat. č. O 65
- Olaf Hanel (ed.), Osma po 100 letech, výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy, České muzeum výtvarných umění v Praze, Východočeská galerie v Pardubicích, Praha 2007, katalog výstavy, reprodukováno celostránkově 
 
Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Namaloval jej v době, kdy byl členem skupiny Osma a jako její jiní členové se vyrovnával s různými proudy moderní malby v zahraničí. Pro něho to byl především francouzský fauvismus se svou malířskostí, smyslovostí a zároveň expresivitou, jejímž hlavním výrazivem jsou barevné a tvarové hyperboly. Kolorit posuzovaného obrazu je určován červení, modří a žlutí, jejichž souhra připomíná barevnost tehdejších maleb Bohumila Kubišty, který se harmonickými vztahy základních a doplňkových barev zabýval hlavně v letech 1909–1910. Malířský rukopis je zde uvolněný a energický a sbližuje jej s rukopisem fauvistických obrazů Emila Filly. Přesnější vročení obrazu umožňuje hlavně jeho plasticko-prostorová výstavba, založená na kontrastním sousedstvím osvětlených a zastíněných ploch, která jej situuje do blízkosti Procházkových obrazů Ovoce a džbán z roku 1907 a Dívčí poprsí z roku 1908, výrazná modelace některých částí je shodná s tou, která charakterizuje např. obraz Jedlíci z let 1907-1908 a svědčí o vlivu obrazů Honorého Daumiera, jehož dílo v té době přitahovalo zájem i jiných členů Osmy; toto ovlivnění je nejvíc patrné v Procházkově obraze Hráči z roku 1908. Podle toho všeho tedy kladu vznik Dívky v klobouku do let 1907-1908. Jedním z hlavních charakteristik tohoto i jiných Procházkových tehdejších obrazů je radostné naladění a evokace pocitu štěstí, předjímající už malířovu tvorbu po 1. světové válce, kdy jednomu obrazu z roku 1932, patřícímu k jeho dílům nejznámějším, dal přímo název Štěstí.“
Posouzeno PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Marcelou Macharáčkovou, PhDr. Pavlou Pečinkovou, CSc. a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity. 
               
Dílo pochází z vzácného období vzniku skupiny Osma.                     
oil on cardboard
Dimensions: 74 x 56 cm
signed lower left: AP 
verso inscription by author's hand: Antonin Prochazka, Girl in a Hat, around 1908
 
Provenance: significant collection, Prague
 
Exhibited.
Publicated.
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Consulted with Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Dr Marcela Macharackova, Dr Pavla Pecinkova and Alena Havlikova. 
Confirmation of authenticity attached.
               
The work comes from a rare period of the formation of the group Osma.