49

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Albín Brunovský
Roky: 
(1935 Zohor – 1997 Bratislava)
Roky - EN: 
(1935 – 1997)
Název díla: 
Windy / Větrno
Název díla - EN: 
Windy
Vytvořeno: 
1989
Created: 
1989
Vyvolávací/Prodejní cena: 
10.000 Kč
Odhadní cena: 
15.000 – 25.000 Kč
Starting/Selling price: 
380 EUR
Estimate: 
580 - 960 EUR
Vydraženo: 
20.000 Kč
suchá jehla na papíře
výřez pasparty: 25,5 x 19,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: A. Brunovský 1989 
číslováno dole uprostřed: E.A. VIII/XXXV. 
popsáno vlevo dole: Windy 
 
Posouzeno Danielem Brunovským, synem Albína Brunovského. 
Dále konzultováno s prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
drypoint on paper
cut out a passe-partout: 25,5 x 19,5 cm   
signed and dated lower right: A. Brunovský 1989
numbered lower in the middle: E.A. VIII/XXXV.
inscribed lower left: Windy
 
Consulted with Daniel Brunovsky, son of the author.
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.