67

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Karel Černý
Roky: 
(1910 Brno – 1960 Praha)
Roky - EN: 
(1910 – 1960)
Název díla: 
Slanečci na talíři
Název díla - EN: 
Herring on a Plate
Vytvořeno: 
1939
Created: 
1939
Vyvolávací/Prodejní cena: 
150.000 Kč
Odhadní cena: 
200.000 – 300.000 Kč
Starting/Selling price: 
5 770 EUR
Estimate: 
7 690 – 11 540 EUR
Vydraženo: 
260.000 Kč
olej na plátně 
31,5 x 41,5 cm
signováno a datováno vlevo nahoře: K Č Š 39
 
Provenience: Dr. Miroslav Uher, významná sbírka Mělník 
 
Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který k obrazu mimo jiné uvádí: „Karel Černý, jeden z nejvýraznějších představitelů generace, která se rodila ve druhém desetiletí 20. století a začala se v moderním českém výtvarnictví prosazovat ve třicátých letech, maloval všechny základní typy obrazu, figurální kompozice, portréty, zátiší a krajiny. Posuzovaný obraz je jedno z jeho zátiší raných. Ta sestávala jednak z pokrmů a nádobí, jednak z kytic, jež pak od čtyřicátých let maloval nejčastěji. Prvá zátiší jsou z roku 1939, kdy bylo Černému devětadvacet. Malířské pojetí posuzovaného obrazu je expresivní, snad ovlivněné tvorbou Van Goghovou (Lahoda charakterizuje obrazy toto období, tedy z let 1936–1939, slovy „symbolický expresionismus“), s výraznými tahy štětce, jež později vystřídal rukopis klidný, hraničící hladkostí. Prostému námětu odpovídá jednoduchá, ale působivá barevnost, založená na kontrastu modře a hnědi, černě a běli, která už svědčí o Černého výjimečném nadání koloristickém. Co se týká signatury, v době, kdy obraz vznikl, se ještě její podoba neustálila. Vedle podoby nejčastější, kde malířovo příjmení je celé a od roku 1935 doplňované písmenem Š, poukazujícím na příjmení malířovy milované matky, která se jmenovala Šichová, vyskytuje se ojediněle signatura tvořená jen písmeny K Č Š, ale také jen K Č. Datum je vždycky jen dvouciferné.“
Posouzeno PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým a PhDr. Pavlou Pečínkovou, CSc. 
Konzultováno Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil on canvas 
Dimensions: 31,5 x 41,5 cm
signed and dated upper left: K C S 39
 
Provenance: collection of Dr Miroslav Uher, significant collection Melnik
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Dr Pavla Pecinkova and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.