16.

Aukce: 
Říjnová aukce v Mánesu
Autor: 
Otto Gutfreund
Roky: 
(1889 Dvůr Králové – 1927 Praha)
Roky - EN: 
(1889 – 1927)
Název díla: 
Stojící akt
Název díla - EN: 
Standing Nude
Vyvolávací/Prodejní cena: 
40.000 Kč
Odhadní cena: 
50.000 – 70.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 540 EUR
Estimate: 
1 920 – 2 690 EUR
Vydraženo: 
nevydraženo
tužka na papíře
28 x 23 cm
signatura nezjištěna
číslováno vzadu vlevo dole: W 2070 (sbírka Jindřicha Waldese, evidována pod č. 2070)
vzadu vpravo dole: razítko Národní Galerie s evidenčním číslem K 6212
 
Provenience:
– sbírka sběratele, mecenáše a továrníka Jindřicha Waldese
– 1940 konfiskováno nacisty – deponováno ve sbírkách Národní Galerie v Praze, evidováno pod č. K 6212
– roku 1996 restituováno dědici Jindřicha Waldese z Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova restituce) 

Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Přiloženo potvrzení autenticity.
 
pencil on paper
dimensions: 28 x 23 cm
verso lower left numbered  "W 2070" (collection of Jindrich Waldes, registered under No. 2070)
verso lower right stamp of the National Gallery with registration number K 6212
 
Provenance:
- collection of collector, patron and factory owner Jindrich Waldes
- 1940 confiscated by the Nazis
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague registered under number K 6212
- in 1996 restituted heirs of Jindrich Waldes from the National Gallery in Prague (so-called Waldes restitution)
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky.
Confirmation of authenticity attached.