Položka 16. Stojící akt

Otto Gutfreund
(1889 Dvůr Králové – 1927 Praha)
tužka na papíře 28 x 23 cm signatura nezjištěna číslováno vzadu vlevo dole: W 2070 (sbírka Jindřicha Waldese, evidována pod č. 2070) vzadu vpravo dole: razítko Národní Galerie s evidenčním číslem K 6212   Provenience: – sbírka sběratele, mecenáše a továrníka Jindřicha Waldese – 1940 konfiskováno nacisty – deponováno ve sbírkách Národní Galerie v Praze, evidováno pod č. K 6212 – roku 1996 restituováno dědici Jindřicha Waldese z Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova restituce) 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Přiloženo potvrzení autenticity.
 
Vyvolávací/Prodejní cena
40.000 Kč
  |  
1 540 EUR
Odhadní cena
50.000 – 70.000 Kč
  |  
1 920 – 2 690 EUR
Vydraženo
nevydraženo