Položka 130. Křížové elementy v kontrapozicích

Jan Kubíček
(1927 Kolín – 2013 Kolín)
Vytvořeno: 
1971
koláž na papíře
37,5 x 37,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Jan Kubíček 1971
datováno a popsáno vzadu: „Křížové elementy v kontrapozicích“, 1971
Provenience: významná sbírka, Praha
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Vyvolávací/Prodejní cena
40.000 Kč
  |  
1 540 EUR
Odhadní cena
50.000 – 70.000 Kč
  |  
1 920 – 2 690 EUR
Vydraženo
40 000 Kč