17.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Radek Kratina
Roky: 
(1928 Brno – 1999 Praha)
Roky - EN: 
(1928 – 1999)
Název díla: 
Čtverce s přerušenou kruhovou výsečí
Název díla - EN: 
Squares with an Interrupted Circular Section
Vytvořeno: 
1980
Created: 
1980
dural, aluminium (variabilní objekt)
37 x 17 x 17 cm
Provenience: významná pražská sbírka 
 
Publikováno:
- Larvová Hana (ed.) et al., Radek Kratina 1928 – 1999, Galerie hlavního města Prahy, Praha 2013, celostránkově reprodukováno na stranách  222 – 223. 
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity. 
dural, aluminum (variable object)
Dimensions: 37 x 17 x 17 cm
Provenance: significant Prague collection
 
Publicated.
 
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity attached.