Položka 140. Cirkus

Toyen (Marie Čermínová)
(1902 Praha – 1980 Paříž)
Vytvořeno: 
1925
olej na plátně 90 x 90 cm signováno vpravo dole: Toyen   Provenience: - sbírka Toyen - soukromá sbírka v Praze - od roku 1946 sbírka předního českého rámaře - zakoupeno současným majitelem na aukci v Praze dne 23. 6. 2001 za tehdy rekordních 2,46 milionu korun - významná pražská sbírka   Vystavováno: -  L’art d´aujourd´hui (Umění dnes), La chambre syndicale et des Beaux arts, Paříž, prosinec 1925 (č. k. 223) – Styrsky et Toyen, Galerii d’Art contemporain, 135 Boulevard Raspail, 27. 11.–10. 12. 1926 (č. k. 48)   Publikováno: - Karel Srp, Magický věk, Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha 2021, reprodukováno na obálce knihy a dále reprodukováno na str. 5, 6, 14, 17   Přiložena expertiza PhDr. Karla Srpa a prof. PhDr. Jaromíra Zeminy.   Posouzeno a konzultováno PhDr. Karlem Srpem, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.   Přiložena restaurátorská expertiza Mgr. Zory Grohmanové a ak. mal. Tomáše Bergera.   Zvláštní poděkování za katalogizaci obrazu Cirkus patří uznávanému znalci, autorovi Soupisu díla a kurátorovi mnoha výstav Toyen doma i v zahraničí PhDr. Karlu Srpovi.   Obraz je vyžádán prestižním Museum Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg na výstavu Grenzen in der Kunst. Tschechische Kunst in drei Generation (od 21. května do 15. srpna 2021). Tato výstava bude uspořádána pod vedením významné kunsthis - toričky paní Dr. Agnes Tieze, která v roce 2014–2015 například kurátorovala výstavu Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszen v Regensburgu a následně v Národní galerii v Praze.  Jedná se o jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších obrazů autorky vůbec, kterému výjimečnou hodnotu přisuzovala i sama Toyen a ve kterém se odrážela dobová nálada a malířské tendence autorky při první cestě do Paříže. O důležitosti plátna svědčí i fakt, že byl zařazen na obálku knižní novinky Karla Srpa – Magický věk pojednávající o počátcích Toyen a Štyrského ve Francii.
Vyvolávací/Prodejní cena
23.000.000 Kč
  |  
884 620 EUR
Odhadní cena
35.000.000 – 55.000.000 Kč
  |  
1 346 150 – 2 115 380 EUR
Vydraženo
65.750.000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.