140.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Toyen (Marie Čermínová)
Roky: 
(1902 Praha – 1980 Paříž)
Roky - EN: 
(1902 – 1980)
Název díla: 
Cirkus
Název díla - EN: 
Circus
Vytvořeno: 
1925
Created: 
1925
Vyvolávací/Prodejní cena: 
23.000.000 Kč
Odhadní cena: 
35.000.000 – 55.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
884 620 EUR
Estimate: 
1 346 150 – 2 115 380 EUR
Vydraženo: 
65.750.000 Kč
olej na plátně
90 x 90 cm
signováno vpravo dole: Toyen
 
Provenience:
- sbírka Toyen
- soukromá sbírka v Praze
- od roku 1946 sbírka předního českého rámaře
- zakoupeno současným majitelem na aukci v Praze dne 23. 6. 2001 za tehdy rekordních 2,46 milionu korun
- významná pražská sbírka
 
Vystavováno:
-  L’art d´aujourd´hui (Umění dnes), La chambre syndicale et des Beaux arts, Paříž, prosinec 1925 (č. k. 223)
– Styrsky et Toyen, Galerii d’Art contemporain, 135 Boulevard Raspail, 27. 11.–10. 12. 1926 (č. k. 48)
 
Publikováno:
- Karel Srp, Magický věk, Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha 2021, reprodukováno na obálce knihy a dále reprodukováno na str. 5, 6, 14, 17
 
Přiložena expertiza PhDr. Karla Srpa a prof. PhDr. Jaromíra Zeminy.
 
Posouzeno a konzultováno PhDr. Karlem Srpem, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiložena restaurátorská expertiza Mgr. Zory Grohmanové a ak. mal. Tomáše Bergera.
 
Zvláštní poděkování za katalogizaci obrazu Cirkus patří uznávanému znalci, autorovi Soupisu díla a kurátorovi mnoha výstav Toyen doma i v zahraničí PhDr. Karlu Srpovi.
 
Obraz je vyžádán prestižním Museum Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg na výstavu Grenzen in der Kunst. Tschechische Kunst in drei Generation (od 21. května do 15. srpna 2021). Tato výstava bude uspořádána pod vedením významné kunsthis - toričky paní Dr. Agnes Tieze, která v roce 2014–2015 například kurátorovala výstavu Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszen v Regensburgu a následně v Národní galerii v Praze.
 
Jedná se o jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších obrazů autorky vůbec, kterému výjimečnou hodnotu přisuzovala i sama Toyen a ve kterém se odrážela dobová nálada a malířské tendence autorky při první cestě do Paříže. O důležitosti plátna svědčí i fakt, že byl zařazen na obálku knižní novinky Karla Srpa – Magický věk pojednávající o počátcích Toyen a Štyrského ve Francii.
oil on canvas
Dimensions: 90 x 90 cm
signed lower right: Toyen
 
Provenance:
- Private collection of Toyen
- Private collection, Prague
- Private collection of a recognised Czech framer since 1946
- Auction Prague, 23rd June 2011 (sold for then record-breaking 2.46m CZK)
- Significant private collection, Prague
 
Exhibited:
– L’art d’aujourd´hui, La chambre syndicale et des Beaux arts, Paris, December 1925 (No. 223)
– Styrsky et Toyen, Galerii d’Art contemporain, 135 Boulevard Raspail, 27. 11.–10. 12. 1926 (No. 48)
 
Publicated:
- Karel Srp, Magicky vek (The Magic Age) Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha 2021, reproduced on the front cover and p. 5, 6,1 4, 17
 
The expertises by Dr Karel Srp and Professor Jaromir Zemina attached. 
 
Consulted with and authenticated by Dr Karel Srp, Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Restorer’s report written by Zora Grohmanova and Tomas Berger attached.
 
A special thanks is due to the renowned art expert, author of Toyen’s catalogue raisonné, and a curator of Toyen’s exhibitions worldwide, Dr Karel Srp, who correctly recognised Circus and identi - fied it for posterity.
 
The painting has been requested to the upcoming exhibition Grenzen in der Kunst. Tschechische Kunst in drei Generation at the prestigious Museum Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg between May 21, 2021 till August 15, 2021. This exhibition is orga - nised under the leadership of the art historian Dr Agnes Tieze, who previously curated the exhibition Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszene that opened in Regensburg and subsequently toured to Prague‘s National Gallery between 2014–2015.
 
The present work is one of the most important and beautiful works the painter ever created, attributed significant value by Toyen herself. In many ways, it reflects both its age and Toyen’s painterly approach during her first trip to Paris. The importance of this work is also evidenced by its recent inclusion and front cover feature in Karel Srp’s The Magic Age, a publication focused on Toyen and Styrsky’s early career in France.