Položka 77. Sedící muž (Sitzender Mann)

Josef Čapek
(1887 Hronov – 1945 Bergen Belsen)
Vytvořeno: 
1918
linořez, ruční papír
36,5 x 22cm
signováno, datováno a popsáno dole uprostřed: Sitzender Mann (Handdruck) Josef Čapek 1918
ruční tisk
Provenience: významná pražská sbírka
Uvedeno v soupisu grafického díla Josefa Čapka jako KG 76. Sedící muž, 1918   Publikováno: - Červen, roč. 2, 1919-20, č. 28, s. 247 (s označením „Sedící muž /linoleum/“) - Pavla Pečinková, Josef Čapek. Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2009, s. 238, č. soupisu KG 76. Sedící muž, 1918   Posouzeno a konzultováno uznávanou znalkyní díla autora PhDr. Pavlou Pečinkovou, CSc.
Dále posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.    Přiložená expertiza PhDr. Pavly Pečinkové, CSc.
Vyvolávací/Prodejní cena
48.000 Kč
  |  
1 850 EUR
Odhadní cena
70.000 – 100.000 Kč
  |  
2 690 - 3 850 EUR
Vydraženo
160.000 Kč