33

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1870 Praha - 1910 Praha)
Roky - EN: 
(1870 - 1910)
Název díla: 
Na okořském potoce
Název díla - EN: 
At the Okor´s Stream
Vytvořeno: 
1896 - 1897
Created: 
1896 - 1897
Vydraženo: 
4.900.000 Kč / 183.521 EUR
olej, plátno, lepenka
 64 x 78,5 cm
signatura nezjištěna
vpravo dole přípis rukou syna malíře: "Dílo mého otce Ant. Slavíčka z let 1896-1897 Jan Slavíček "
 
Provenience:
- aukce Dorotheum Praha, 20.09.2009 (vydraženo za tehdy rekordní částku 3.120.000 Kč)
- významná soukromá sbírka
 
Přiložena expertiza Doc. PhDr. Marie Mžykové, CSc.       
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.      
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.                                                                      
                     
Vystaveno:
- II. výstava SVU Mánes, 1898, katalogové číslo 36
- Výstava SVU Mánes, 1904,  katalogové číslo 24 
 
Publikováno:
- Jan Tomeš - Antonín Slavíček (soupis díla), vydal Odeon Praha, 1966, uvedeno pod číslem 52, reprodukováno (snímek pochází z archivu Jana Štence)
 
Dílo mimořádné kvality z jeho tzv. okořského období našeho nejvýznamnějšího krajináře, který patří již po generace mezi nejobdivovanější české autory. Studoval v ateliéru u prof. Julia Mařáka na pražské AVU. Společně se skupinou malířů kolem prof. Mařáka jezdil malovat do plenéru krajiny v okolí Okoře. V roce 1898 vstoupil do SVU Mánes. Podnikl cesty do Mnichova a Paříže. Ve Slavíčkově tvorbě je příznačná uvolněná práce s barevným koloritem a často pak přímo s barevnou skvrnou. Daří se mu zachycovat světelnou atmosféru. Antonín Slavíček se stal symbolem zpodobnění krás české krajiny a proměnných nálad v přírodě. 
Oil, canvas, cardboard
Dimensions: 64 x 78,5 cm
Signature undetected
Lower right writting by painter´s son: "Work of my father Ant. Slavicek from years 1896-1897 Jan Slavicek "
 
Provenance:
- auction Dorotheum Prague, 20.09.2009 (sold: 3.120.000 CZK)
- important private collection
 
Expertise by Professor Marie Mzykova attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.                                                                
                     
Exhibited:
- II. Exhibition SVU Mánes, 1898, lot no. 36
- Exhibition SVU Mánes, 1904,  lot no. 24 
 
Publicated:
Jan Tomeš - Antonín Slavíček (cataloque raisonné)Odeon Prague 1966, item no. 52, reproduced (from archive of Jan Štenc)