Položka 33 Na okořském potoce

(1870 Praha - 1910 Praha)
Vytvořeno: 
1896 - 1897
olej, plátno, lepenka  64 x 78,5 cm signatura nezjištěna vpravo dole přípis rukou syna malíře: "Dílo mého otce Ant. Slavíčka z let 1896-1897 Jan Slavíček "   Provenience: - aukce Dorotheum Praha, 20.09.2009 (vydraženo za tehdy rekordní částku 3.120.000 Kč) - významná soukromá sbírka   Přiložena expertiza Doc. PhDr. Marie Mžykové, CSc.        Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.       Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.                                                                                             Vystaveno: - II. výstava SVU Mánes, 1898, katalogové číslo 36 - Výstava SVU Mánes, 1904,  katalogové číslo 24    Publikováno: - Jan Tomeš - Antonín Slavíček (soupis díla), vydal Odeon Praha, 1966, uvedeno pod číslem 52, reprodukováno (snímek pochází z archivu Jana Štence)  Dílo mimořádné kvality z jeho tzv. okořského období našeho nejvýznamnějšího krajináře, který patří již po generace mezi nejobdivovanější české autory. Studoval v ateliéru u prof. Julia Mařáka na pražské AVU. Společně se skupinou malířů kolem prof. Mařáka jezdil malovat do plenéru krajiny v okolí Okoře. V roce 1898 vstoupil do SVU Mánes. Podnikl cesty do Mnichova a Paříže. Ve Slavíčkově tvorbě je příznačná uvolněná práce s barevným koloritem a často pak přímo s barevnou skvrnou. Daří se mu zachycovat světelnou atmosféru. Antonín Slavíček se stal symbolem zpodobnění krás české krajiny a proměnných nálad v přírodě. 
Vydraženo
4.900.000 Kč / 183.521 EUR

Toto je poslední položka v aukci.