Položka 54 Noha a Hugo Tarpaulin (z povídky "Král Mor" - E.A.Poe)

(1900 Blato u Poděbrad - 1956 Praha)
uhel na papíře 60 x 44 cm signatura nezjištěna (malíř většinu svých prací nesignoval)   Přiložena expertiza uznávaného znalce díla autora Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné uvádí: „Kresba vznikla v první polovině padesátých let – v Divišově tvůrčím údobí závěrečném. Tehdy přestal malovat, už jen kreslil a pokračoval ve své tvorbě ilustrační, jíž se začal věnovat ve čtyřicátých letech, kdy ilustroval balady Karla Jaromíra Erbena, především Svatební košile. V padesátých letech se pak zabýval hlavně fantastickými povídkami Edgara Allana Poea a nakonec biblí. V těchto velkorysých malířsky cítěných kresbách povznesl své umění šerosvitu a temnosvitu na nejvyšší vrchol a přiřadil se k nejvýznamnějším duchovně zaměřeným umělcům 20. století. Posuzovanou kresbou zobrazil hlavní aktéry Poeovy povídky Král Mor, velkého hubeného Nohu a malého zavalitého Huga Tarpaulina, a to s důrazem právě na tento kontrast".             Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.                                                                          V roce 1926 Alén Diviš odjel do Paříže. Zde navštěvoval přednášky Františka Kupky a údajně studoval i na École des Beaux-Arts. Seznámil se zde se slavným obchodníkem Daniel-Henry Kahnweilerem, který o něm informoval Vincence Kramáře. V Paříži se stýkal s Bohuslavem Martinů, Josefem Šímou, Františkem Tichým, Toyen a Janem Zrzavým. Po dobrodružné cestě, od roku 1941 do r. 1947 žil a tvořil v New Yorku. Na jaře 1947 se vrátil do Prahy. Zde, po krátkém období, kdy se dočkal dvou výstav a jeho dílu se dostalo pozornosti, živořil a téměř bez prostředků zemřel na podzim roku 1956.
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.