108

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1871 Opočno - 1957 Puteaux)
Název díla: 
Prisme
Vytvořeno: 
1913 - 1947
Vydraženo: 
-
olej na plátně
70,5 x 70,5 cm
signováno a datováno vpravo dole "Kupka 47"
 
Počátky vzniku obrazu sahají do období před první světovou válku. 
 
Provenience:
- roku 1951 obraz přímo od Františka Kupky  zakoupil  slavný pařížský galerista Louis Carré. V tom samém roce uzavřel František Kupka ve věku osmdesáti let svoji první smlouvu o zastupování s významným pařížským a newyorským galeristou Louisem Carré (1897 - 1977). S galeristou Carrém Kupku seznámil  malíř Jacques Villon, Kupkův soused v malířově bydlišti v Puteaux. Louis Carré tehdy zastupoval významné světové umělce jako například Pabla Picassa, Jacquesa Villona, Alexandra Caldera, Fernanda Légera, André Lanskoye atd. Podle vzpomínek jeho vnuka Louis Carré tehdy od Kupky odkoupil na 50 olejů, které  Carré postupně prodal do významných světových galerií a nadací jako například Museum moderního umění v New Yorku, Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku, Aichi Prefectural Museum of Art v Tokyo, sbírka Rothschild New York, Museo Thyssen-Bornemisza Madrid atd. Od Louise Carrého  kupovali Kupkovy díla  Jan a Meda Mládek ( v roce 1975 například získali stěžejní díla sbírky Katedrálu a  Tržiště).
-sbírka Louise Carré
-Philips London, Modern Paintings, Watercolous & Sculpture, 04.04.1990, lot 47
-Christie´s New York, Impressionist and Modern Art , 02.11.2005, lot 495
- soukromá sbírka.
 
Vystaveno:
- "Od klasické moderny po současnost", MIRO gallery Praha ve spolupráci s galerií Michael Haas, Berlín/Zurich (12.9. - 20. 11. 2016)
 
Literatura
- obraz je uveden v Soupisu olejomaleb Františeka Kupky (Catalogue Raisonné), vydal Adolf Loos Apartment and Gallery, Belvedere Vídeň, Národní galerie v Praze, strana 199, číslo soupisu 109
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii.
Přiloženo potvrzení autenticity Pierre Brullé ze dne 27.04.2007 (autora výstavy "František Kupka - Cesta k Amorfě", Národní galerie v Praze od 30.11.2012 do 03.03.2013).
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem, CSc.
Přiložena zpráva o provedeném restaurátorském průzkumu, včetně roentgenů obrazu, zhotovená akad.mal. a restaurátorem Martinem Martanem.      
Obraz je evidován od roku 1951 v archivu galerie Louis Carré Paříž.
Obraz je uveden v Soupisu olejomaleb (Catalogue Raisonné) Františka Kupky pod číslem 109 a patří do významné řady Dvoubarevné fugy.
 
Podle osobního svědectví George Waldese (nejstarší syn sběratele a mecenáše umění Jindřicha Waldese, který byl zároveň blízkým přítelem a jediným podporovatelem Františka Kupky během jeho života) se Kupka velmi často ke svým obrazům vracel, aby je přepracoval či dokončil, a to i po několika desetiletích. Kupka nemaloval v období první a druhé světové války. V první světové válce aktivně bojoval na frontě a byl těžce raněn. V období druhé světové války odjel z Puteaux do Beaugency. Svědectví George Waldese, kterého naše společnost dlouhodobě exkluzivně zastupovala, lze brát jako naprosto věrohodné, neboť George se za svého života s Kupkou velmi dobře znal. George často jezdil na prázdniny do Kupkova ateliéru v Puteaux (Paříž) nebo naopak Kupka s manželkou jezdili k Waldesovým do Prahy. V Puteaux či v Praze Kupka učil George malovat (Kupka mu věnoval i několik kreseb) a spolu se svojí ženou Eugenií ho rovněž učili francouzštině.  
 
František Kupka byl stejně podivuhodný člověk jako umělec. Jeho bezmála románový životní příběh je bohatý na překvapivé obraty osudu, a totéž platí o vývoji díla. Z maloměstského učně se vlastní silou stal světovým umělcem, jedním z těch, kteří na počátku století malířství nejen obohacovali, ale přímo razili jeho novou cestu.  Kupka mnohokráte opustil to, v čem dosáhl mistrovství, aby vykročil neznámým směrem. Mohl se stát úspěšným akademikem v Praze stejně jako ve Vídni, zůstat proslulým satirickým kreslířem, obdivovaným ilustrátorem, originálním symbolistou, pozoruhodným malířem postimpresionistou, ale nakonec se stal Kupkou, trvalým pojmem z pionýrského údobí nefigurativní malby 20. století. Osud mu však dal pocítit hořkost neuznání, ba téměř zapomenutí, za svého života zažil jako tvůrce nového umění více zklamání než slávy, a teprve po smrti jeho odkaz postupně nabýval všeobecně uznávaného významu.
 
Co vlastně vedlo zakladatele světové abstrakce jako Kupka, Kandinskij, Mondrian, Malevič či Delaunay k tvrdošíjné snaze zbavit výtvarné umění bezprostřední závislosti na optické zkušenosti a vytvořit nové, jiné umění? Ač se to může zdát paradoxní, podmiňovala to v podstatě stejná nespokojenost se stavem lidské společnosti a lidské existence. Vycházela z pocitu ohrožení svobody individua a potřeby nového řádu, v podstatě společného veškerému tehdejšímu avantgardnímu umění. Avšak umělci jako Kupka, Kandinskij a Mondrian postupovali radikálněji než Matisse, Picasso, Braque. Byli také více filozofy a usilovně se věnovali teorii, jíž chtěli ozřejmit své snahy. Zápas o nové umění byl pro ně zápasem o nového člověka a nový svět. Kupkovi se podařilo dospět k bohatství jedinečných výtvarných forem využívaných k vyjádření udivující šíře námětů a obsahů. Je sice zakladatelem geometrické abstrakce, ale zároveň prozkoumával v mnoha vývojových peripetiích tvorby docela odlišné výrazové možnosti. A právě v tomto průzkumu mezipoloh a mezistupňů zůstal osamocen. Vytvořil mimo jiné i zcela osobní variantu nefigurativní tvorby: imaginativní, fantaskní abstrakci kotvící svými východisky v symbolismu a secesi a dotýkající se mnoha kreacemi ze "stvořených motivů" a "struktur barev" téměř surrealismu. Mohli bychom prokazatelně poukázat na až nápadně příbuzné výsledky, jichž Kupka dosahoval v Paříži a Malevič v Rusku. Dojemná shoda, k níž prostě světová avantgarda dojít musela.
 
 
Zájemci o dražbu tohoto obrazu, kteří v minulosti u naší společnosti nikdy nevydražili žádnou položku, se musí domluvit před aukcí s pořadateli o podmínkách účasti v aukci.
U této položky je snížená provize aukční síně ve výši 7% včetně DPH a autorských poplatků.