48.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Kamil Lhoták
Roky: 
(1912 Praha – 1990 Praha)
Roky - EN: 
(1912 – 1990)
Název díla: 
Krajina pod Řípem s balonem a rourou
Název díla - EN: 
Landscape under Rip with a Balloon and a Pipe
Vytvořeno: 
1978
Created: 
1978
Vyvolávací/Prodejní cena: 
25.000 Kč
Odhadní cena: 
30.000 - 50.000 Kč
Starting/Selling price: 
960 EUR
Estimate: 
1 150 – 1 920 EUR
Vydraženo: 
26.000 Kč
voskové pastely na papíře
výřez pasparty: 19 x 28 cm
signováno a datováno vlevo dole: Kamil Lhoták 78
 
Provenience: sbírka významného českého očního chirurga (dar malíře)
 
Přiloženo potvrzení autenticity Kamila Lhotáka ml., syna autora a držitele autorských práv malíře.

Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
wax pastels on paper
Cut out a passe-partout: 19 x 28 cm
signed and dated lower left: "Kamil Lhotak 78"
 
Provenance: significant collection of prominent Czech surgeon (gift directly from the author)
 
Confirmation of authenticity by Kamil Lhotak Jr., the author's son attached and the copyright holder of the painter. 
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.