Položka 67. Figurální náčrty (Tančící páry)

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie)
Vytvořeno: 
1901 – 1902
tužka na papíře 9,5 x 15,5 cm vlevo dole přípis rukou autora: „Skica od prof. Kupky 14./3. 1927 J. Waldes“ vzadu kresba tužkou: skica muže vzadu číslováno: W 2117, W. 62, 79, K 5047   Provenience: – zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky – roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze – deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 2117 / NG K 5047  – roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese – významná soukromá sbírka   Publikováno: – Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner, Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 406, č. 243   Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.    Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, hlavního autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii.
Vyvolávací/Prodejní cena
35.000 Kč
  |  
1 400 EUR
Odhadní cena
40.000 – 60.000 Kč
  |  
1 600 - 2 400 EUR
Vydraženo
50.000 Kč