9.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Antonín Slavíček
Roky: 
(1870 Praha – 1910 Praha)
Roky - EN: 
(1870 – 1910)
Název díla: 
Zátiší s jablky
Název díla - EN: 
Still Life with Apples
Vytvořeno: 
1910
olej, plátno, lepenka
26 x 31 cm
signatura nezjištěna
datováno vpravo dole: 1910
vzadu přípis autenticity psaný synem autora: Stvrzuji originál (Zátiší 1910) Antonína Slavíčka. V Praze, dne 31. března 1923. Jan Slavíček 
 
Provenience: 
- Cyril Dušek (1881-1924), jeden ze zakladatelů Československa, blízký přítel T.G. Masaryka, významný politik a novinář, redaktor časopisu Čas, člen Národního shromáždění československého a tzv. Maffie, diplomat (byl prvním československým velvyslancem ve Švýcarsku a Egyptě). Cyril Dušek zakoupil obraz  Zátiší s jablky přímo od svého přítele malíře Antonína Slavíčka
- sbírka významného pražského sběratele a bankéře Bohuslava Duška  
- sbírka rodiny Bohuslava Duška 
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
 
Antonín Slavíček patřil k vůdčím osobnostem malířské generace nastupující na přelomu 19. a 20. století. Na konci 19. století se osobitým způsobem ztvárnění světla přiblížil k impresionismu. Byl členem Umělecké besedy a Spolku výtvarných umělců Mánes. Po roce 1887 studoval krajinářskou speciálku u profesora Julia Mařáka na Akademii výtvarných umění v Praze.  V roce 1891 společně s Mařákovými žáky poprvé vystavoval na veřejnosti svou práci v rámci Jubilejní výstavy, kde se poprvé seznámil s dílem Antonína Chittussiho, jež silně zapůsobilo na celou jeho generaci.  Po roce 1900 získal bronzovou medaili na Světové výstavě v Paříži. 

 

oil, canvas, cardboard
Dimensions: 26 x 31 cm
signature undetected
dated lower right: 1910
verso a note of authenticity written by the author's son
 
Provenance:
- Cyril Dušek (1881-1924), one of the founders of Czechoslovakia, a close friend of T.G. Masaryk, a prominent politician and journalist, editor of Čas magazine, member of the National Assembly of Czechoslovakia and the so-called Mafia, diplomat (he was the first Czechoslovak ambassador to Switzerland and Egypt). Cyril Dušek bought the painting Still Life with Apples directly from his friend the painter Antonín Slavíček. 
collection of an important Prague collector and banker Bohuslav Dušek
- collection of the Bohuslav Dušek family
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity attached.