29.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Antonín Slavíček
Roky: 
(1870 Praha – 1910 Praha)
Roky - EN: 
(1870 – 1910)
Název díla: 
Zátiší s jablky
Název díla - EN: 
Still Life with Apples
Vytvořeno: 
1910
Created: 
1910
Vyvolávací/Prodejní cena: 
490.000 Kč
Odhadní cena: 
600.000 - 900.000 Kč
Starting/Selling price: 
18 850 EUR
Estimate: 
23 080 - 34 620 EUR
Vydraženo: 
810.000 Kč
olej, plátno, lepenka
26 x 31 cm
datováno vpravo dole: 1910
vzadu přípis autenticity psaný synem autora: Stvrzuji originál (Zátiší 1910) Antonína Slavíčka. V Praze, dne 31. března 1923. Jan Slavíček 
 
Provenience: 
- Cyril Dušek (1881-1924), jeden ze zakladatelů Československa, blízký přítel T.G. Masaryka, významný politik a novinář, redaktor časopisu Čas, člen Národního shromáždění československého a tzv. Maffie, diplomat (byl prvním československým velvyslancem ve Švýcarsku a Egyptě). Cyril Dušek zakoupil obraz  Zátiší s jablky přímo od svého přítele malíře Antonína Slavíčka.
- sbírka významného pražského sběratele a bankéře Bohuslava Duška  
- sbírka rodiny Bohuslava Duška 
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
 

 

oil, canvas, cardboard
Dimensions: 26 x 31 cm
dated lower right: 1910
verso a note of authenticity written by the author's son
 
Provenance:
- Cyril Dusek (1881-1924), one of the founders of Czechoslovakia, a close friend of T.G. Masaryk, a prominent politician and journalist, editor of Cas magazine, member of the National Assembly of Czechoslovakia and the so-called Mafia, diplomat (he was the first Czechoslovak ambassador to Switzerland and Egypt). Cyril Dušek bought the painting Still Life with Apples directly from his friend the painter Antonín Slavíček. 
collection of an important Prague collector and banker Bohuslav Dušek
- collection of the Bohuslav Dusek family
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.