26.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Anton Schiffer
Roky: 
(1811 Graz – 1876 Vídeň)
Roky - EN: 
(1811 – 1876)
Název díla: 
Pohled na Loket
Název díla - EN: 
View of Loket
Vytvořeno: 
1841
Created: 
1841
Vyvolávací/Prodejní cena: 
260.000 Kč
Odhadní cena: 
350.000 - 450.000 Kč
Starting/Selling price: 
10 000 EUR
Estimate: 
13 460–17 310 EUR
Vydraženo: 
280.000 Kč
olej na plátně
28 x 36 cm
signováno, popsáno a datováno dole uprostřed: Stadt Elbogen im August 1841, Anton Schiffer
vzadu starý přípis: ELBOGEN Anton Schiffer 1841
vzadu starý štítek s popisem
 
Provenience:
- sbírka Carla Josefa Wawry (1839–1905), Vídeň 
- aukce pozůstalosti Carla Josefa Wawry, Vídeň, 7. prosince 1905, č. 238
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
oil on canvas
Dimensions: 28 x 36 cm
signed, dated and inscribed lower in the middle: "Stadt Elbogen im August 1841, Anton Schiffer"
verso an old note 
verso an old label with inscription
 
Provenance:
- Carl Josef Wawra Collection (1839–1905), Vienna
- Auction of the estate of Carl Josef Wawra, Vienna, December 7, 1905, No. 238
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.