3.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Eva Kmentová
Roky: 
(1928 Praha – 1980 Praha)
Roky - EN: 
(1928 – 1980)
Název díla: 
Pěst
Název díla - EN: 
Fist
Vytvořeno: 
1971
Created: 
1971
Vyvolávací/Prodejní cena: 
45.000 Kč
Odhadní cena: 
50.000 - 70.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 730 EUR
Estimate: 
1 920 - 2 690 EUR
Vydraženo: 
80.000 Kč
reliéf, olovo
24 x 25 cm
signováno vzadu ražbou: EVA KMENTOVÁ
 
Provenience: významná pražská sbírka
 
Posouzeno a konzultováno PhDr. Polanou Bregantovou, dcerou autora a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek, držitelkou autorských práv sochaře. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
relief, lead
Dimensions: 24 x 25 cm
verso signed by stamping "EVA KMENTOVA"
 
Provenance: significant Prague collection
 
Consulted with Dr Polana Bregantova, daughter of the author and chairwoman of the Board of Trustees of the Kmentova Zoubek Foundation.
 
Confirmation of authenticity attached.