Položka 13. Náčrt k ilustracím (zřejmě k písni písní)

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Vytvořeno: 
1905
tužka na papíře 
31 x 24 cm
vzadu náčrt ozdobného rámce    Provenience:  - zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky - roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze  - deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 2040 / NG K 5062 - roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese - významná soukromá sbírka   Publikováno: Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 409, č. 253   Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.    Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše. 
Vyvolávací/Prodejní cena
45.000 Kč
  |  
1 730 EUR
Odhadní cena
60.000–80.000 Kč
  |  
2 310–3 080 EUR
Vydraženo
45.000 Kč