13.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
František Kupka
Roky: 
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871 – 1957)
Název díla: 
Náčrt k ilustracím (zřejmě k písni písní)
Název díla - EN: 
Sketch for illustrations (probably to the Song of Songs)
Vytvořeno: 
1905
Created: 
1905
Vyvolávací/Prodejní cena: 
45.000 Kč
Odhadní cena: 
60.000–80.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 730 EUR
Estimate: 
2 310–3 080 EUR
Vydraženo: 
45.000 Kč
tužka na papíře 
31 x 24 cm
vzadu náčrt ozdobného rámce 
 
Provenience: 
- zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze 
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 2040 / NG K 5062
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
- významná soukromá sbírka
 
Publikováno: Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 409, č. 253
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše. 
pencil on paper
31 x 24 cm 
verso sketch of decorative frame
 
Provenance:
- purchased by Jindrich Waldes directly from Frantisek Kupka
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. W 2040 / NG K 5062
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Publicated.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity by Vladimir Lekes attached.